25/06/2024
Najnovije vesti
11-12-08-2022-GIZ-AP-VOjvodina-potpisan-sporazum-o-saradnji-zaposljavanje-Roma-Objektiva.rs-Valjevo.jpg

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI

Autor 12/08/2022

Potpisan memorandum o saradnji za program „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja”.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa GIZ-om i partnerima Kancelarijom za Inkluziju Roma AP Vojvodine i Udruženjem romskih studenata, pokrenulo je program „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“.

Program se realizuje u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji u našoj zemlji sprovodi Nemačka razvojna saradnja, a Grad Valjevo je učesnik u ovom programu.

Tim povodom, zamenik gradonačelnika Valjeva, Nemanja Petrović, potpisao je memorandum o saradnji sa Gordanom Čomić, ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Cilj programa je da se olakša sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa, kao i unapređenje institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti zapošljavanja i socijalnog uključivanja osetljivih grupa.

Program „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovnih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“, koncipiran da omogući zapošljavanje visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave u struci za koju je stečena akademska i strukovna vrsta kvalifikacije, odnosno šesti i sedmi nivo kvalifikacije.

Tekst je objavljen u okviru projekta Objektiva.rs

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”

podržanog od strane Grada Valjeva