25/05/2024
Najnovije vesti
Gradsko veće 11 08 2022 Objektiva.rs Valjevo

ODRŽANA 63. SEDNICA GRADSKOG VEĆA VALJEVA

Autor 11/08/2022

Na sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog Zaključka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu. Godišnjim programom su utvrđeni vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu na koji je program usvojen, dinamika izvođenja radova i ulaganje sredstava.

Članovi Gradskog veća usvojili su Rešenje o davanju saglasnosti na statut Narodnog muzeja Valjevo.
Razmatrani su izveštaji o radu za 2021. godinu ustanova: Centar za socijalni rad “Kolubara”, Centar za kulturu, Narodni muzej, Matična biblioteka “Ljubomir Nenadović”, Moderna galerija, Internacionalni umetnički studio “Radovan Trnavac Mića”, Centar za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Međuopštinski istorijski arhiv i Ustanove za fizičku kulturu “Valis”.

Utvrđen je predlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini. Javni poziv će biti objavljen na internet stranici grada Valjeva.

Utvrđen je koeficijent za obračun i isplatu plate zamenika načelnika Gradske uprave grada Valjeva i doneto je rešenje o obrazovanju Žalbene komisije grada Valjeva.

Razmatrana su tri rešenje na Odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.
Gradskog veće prihvatilo je Odluku o izboru direktnih korisnika – privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije.