15/04/2024
Najnovije vesti

Otvorena izložba Ukrojeni mašinarijum – Seže do zvezda kao sigurnog utočišta

Autor 23/03/2024

Izložba “Ukrojeni mašinarijum” Snežane Petrović otvorena u Modernoj galeriji u završnici obeležavanja Dana grada Valjeva. 

Otvarajući izložbu, istoričarka umetnosti  dr Jasna Kujundžić Jovanov, pored ostalog naglašava da: Autorka ima razvijenu svest o činjenici da pojedinac, umetnik, ne može da menja svet, ali u nevremenu u kojem živimo ima obavezu da prikazuje svoj doživljaj tog sveta.

Izložba Ukrojeni mašinarijum Snežane Petrović u Modernoj galeriji Valjevo traje do 31. maja 2024. Obuhvata grafike, crteže, kolaže i objekate nastajale od 2002. godine.

Na otvaranju prve samostalne izložbe Snežane Petrović u Modernoj galeriji Valjevo, obratila se prof. dr Jasna Kujundžić Jovanov, istoričarka umetnosti koja je priredila tekst za raskošno opremljen katalog koji prati izložbu “Ukrojeni mašinarijum”  u Modernoj galeriji Valjevo.

Snežana se ovde ograničila na radove na papiru, crteže, kolaže, grafike, grafike u boji, na dijapazon radova koji je za nju karakterističan, ali se ne vidi toliko često izdvojen iz njenog celokupnog opusa.

Prisustvo različitih mehanizama koji su prikazani na izložbi, njihova uloga na naše živote predstavlja Life motiv koji se često provlači kroz stvaralaštvo Snežane Petrović. Počeci tog “mašinarijuma” sežu do zvezda kao personifikacije sigurnog utočišta. Ne samo tada, već i ranije, od samih početaka, humanistička nota preovlađuje u narativu Snežane Petrović. Kao što vidimo na njenim prvim, najranijim grafikama koje su nastale neposredno po završetku Akademije, a slična tematika se odvija i na njenim slikama. Ta dimenzija je retko prikazana direktno. Češće je artikulisana kao metafora, simbolika, rekla je profesorka, dodavši: Ako želimo da se zadržimo na Snežaninom grafičkom opusu, treba se vratiti na motiv sigurnog utočišta, mesta, grada, bezbednog staništa smeštenog u visinama bez saznanja o njegovim stanovnicima, ili informacijom o energetskom napajanju koje pulsira kroz različite cevi.

Ova personifikacija života tokom vremena dobija različite tematske konotacije kroz koje nas Snežana Petrović vodi do najnovijih radova kroz koje možete da vidite na ovoj izložbi, pored ostalog je rekla profesor dr Jasna Kujundžić Jovanov, istoričarka umetnosti, pri tome naglasivši da pristup i nadogradnja umetničkog stvaralaštva:

Snežanu Petrović svrstava među najistaknutije pripadnike mlađe generacije imaginarnog realizma koji obuhvata različite vidove figuracije.

Autorka ima razvijenu svest o činjenici da pojedinac, umetnik, ne može da menja svet, ali u nevremenu u kojem živimo ima obavezu da prikazuje svoj doživljaj tog sveta. Zahvaljujući tom uverenju, Snežana Petrović je ostvarila predstavu o savremenom čoveku oblikovanom pod uticajem ekstremne tehnologije, medija, klimatskih promena, ali i dvoličnih genija koji upravljaju našim životima. Pred nama je sinteza vizuelne retorike iz različitih faza ove autorke: od ostvarenja starih majstora, manipulacije medija, mitova, bajki, legendi, ezoterijske simbolike, literature okrenute fantastici, kao i autobiografske dimenzije uz čestu primenu autocitata. Skoro sve ove odlike mogu se zapaziti grupisane na jednom mestu u kompoziciji kolaža Čudesni slučaj u krvi jednog mašinarijuma koji je, ujedno, i zaštitni znak ove izložbe.

Predstavljeni radova mogu se grupisati u tri tematske celine: ciklus Čekanje – bavi se problemima ljudske egzistencije u kontekstu socijalne neizvesnosti; ciklus Neistraženi svet – polazi od motiva gnezda koji postepeno prerasta u viziju grada zasnovanu na autorkinoj interpretaciji Borhesovog grada u delu Besmrtnik; ciklus Paralelna dimenzija – fikcija kao procesuirana stvarnost nastao je u želji da se istraži čovek kao homo spectator. Ciklusi su povezani zajedničkim predmetom istraživanja odnosa čoveka prema načinima tumačenja i razumevanja pojma stvarnost.

Zahvaljujući brojnoj publici radi interesovanja, autorka Snežana Petrović posebno ističe zahvalnost organizatorima izložbe iz Moderne galerije Valjevo, pri tome primetivši i da tokom izložbe na neki način njeni radovi imaju priliku da vode dijalog sa velikim umetnikom Ljubom Popovićem, čija je bista izložena u velikoj sali, kao i da je velika čast održati izložbu upravo u hramu fantastike ovog dela Evrope.

Napomenuvši da je već učestvovala na grupnim izložbama “Magija crteža” i “Bijenale fantastike” u Modernoj galeriji Valjevo, naglašava da joj je izuzetno drago radi priređivanja samostalne izložbe.

Generalno, motivacija je sve ono što me okružuje, upijam sve ono što je oko mene i ono što utiče na moju unutrašnju prirodu i to se reflektuje na svim ovim radovima. Sve ono što me isprovocira, da li iz medija, ili privatnog života, sve je to neka vrsta motivacije da započnem život na mom stvaralačkom umetničkom delu, rekavši da je Moderna galerija Valjevo izuzetan primer, i u organizacionom smislu, priređivanja izložbi i saradnje sa umetnicima, naglašava slikarka, dr Snežana Petrović, docent na Katedri za grafiku Departmana likovnih i primenjenih umetnosti Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Snežana Petrović je rođena 1977. u Novom Sadu, gde je diplomirala na Akademiji umetnosti 2004. godine. Član je ULUS-a, ULUPUDS-a, SULUV-a i Međunarodnog društva mecotinte. Učestvovala je na 228 kolektivnih izložbi i održala 23 samostalne izložbe u Srbiji i inostranstvu. Dobitnica je desetak nagrada i priznanja za umetnički i pedagoški rad. Njeni radovi se nalaze u brojnim privatnim kolekcijama, kao i u evropskim nacionalnim galerijama i muzejima.