12/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV GRADONAČELNIKA I GRADSKOG PRAVOBRANIOCA

KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV GRADONAČELNIKA I GRADSKOG PRAVOBRANIOCA

Autor 27/10/2022

Valjevski pokret otpora podneo je krivične prijave protiv gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića i gradskog pravobranioca Dragane Labus.

Ovo je na konferenciji za novinara izjavio advokat Branko Ivković, jedan od osnivača ovog udruženja.

Gojkovića i Labusovu terete zbog toga što u periodu od 19. marta 2021. do podnošenja krivičnih prijava, kao službena lica, nevršenjem svoje službene dužnosti, nisu pokrenuli sudske postupke radi naknade materijalne štete protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi, čije nezakonito postupanje je dovelo do raskida ugovora o rekonstrukciji i adaptaciji bivše zgrade Radio Valjeva, čime je naneta šteta gradu u ukupnom iznosu od blizu 3,9 miliona dinara.

Poznato je da je rekonstrukcija i adaptacija bivše zgrade Radio Valjeva započeta 2017. godine, a naručilac posla bio je Grad Valjevo – Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekciske poslove. Posao su dobile valjevske firme Kompresor-ing i Procesor elektronika. Posao nije realizovan, a pomenuta preduzeća podnela su tužbu Privrednom sudu u Valjevu za raskid ugovora i za naknadu štete. Isti sud doneo je presudu koja je potom potvrđena i postala pravosnažna i na Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, pa je Grad obavezan da na ime naknade štete, izmakle dobiti i troškova postupka, uključujući i zakonske kamate isplati ukupno 3,882 miliona dinara.

“Gradonačelnik uvek kao najodgovornije lice, kao direktor u bilo kom preduzeću, ima sva prava i obaveze. Odgovoran je za rad svih službi u okviru Grada Valjeva.

Ovde se radi o 2017.godini, znamo da je tada gradonačelnik bio Slobodan Gvozdenović, u krivičnoj prijavi oni su označeni kao svedoci – sva lica koja su saslušana u postupku u Privrednom sudu u Beogradu. Izvođači su tužili grad za raskid ugovora, a kao posledica raskida je i tužba za naknadu štete.Tužbu za naknadu štete je podnela firma Procesor elektronik, imajući u vidu da je tokom tih radova Kompresor-ing naplatio uloženo. Imajući u vidu sve posebnosti zgrade na kojoj je trebalo da se radi, bilo je potrebno zaključiti dodatne anekse ugovora i pribaviti dodatnu dokumentaciju, ali i pored više poziva Gradskoj upravi da se to uradi – ništa nije urađeno.

Grad Valjevo je po sudskoj presudi u obavezi da firmi Procesor elektronik na ime stvarne štete isplati oko 2.000.000 dinara. Koliko sam ja informisan taj iznos je isplaćen, i na ime izgubljene zarade 928.000 dinara, na sve i troškovi parničkog postupka – fascinantan iznos od 954.441 dinar, za obe firme. Sve ovo daje iznos od 3.882.343,38 dinara, dok kamata na ove iznose teče od 20.08.2020 godine,” kaže Ivković.

“Jasno je da sadašnji gradonačelnik i pravobranilac nisu učestvovali u poslu povodom koga je doneta pravosnažna presuda, ali oni su u periodu od marta 2021. kada je ona postala pravosnažna do oktobra ove godine imali obavezu da pokrenu postupke za naknadu materijalne štete koja je naneta Gradu, odnosno postupke za utvrđivanje onih u Gradskoj upravi i Gradu Valjevu koji su doprineli da šteta nastane.”

On dalje dodaje: “Koliko smo mi informisani Grad je ove iznose isplatio, morao je po sudskoj presudi.

Dakle, Grad Valjevo je morao da isplati štetu koju su načinila odgovorna lica, koja su postupala u njegovo ime, a što je neosporno utvrđeno u sudskom postupku. Mi smo krenuli od ovog postupka, jer ovde nema nikakve dileme, sud je rekao svoje i oko toga nema razgovora. Raniji gradonačelnik sam sebe ne bi tužio, a u međuvremenu, pošto je presuda postala pravosnažna marta 2021. godine, u to vreme na dužnost je stupio novi gradonačelnik- dužnost svakog gradonačelnika po zakonu o lokalnoj samoupravi ali i dužnost svakog pravobranioca je da štite interese, pre svega imovinske interese Grada koji zastupaju.

Situacija je krajnje jednostavna – imamo sudsku presudu, jedini način da se nadoknadi ta šteta je sudski postupak prema odgovornim licima u to vreme. To je taj princip uvođenja odgovornosti. Kada dođete na neko mesto, ne preuzimate samo prava, nego dužnosti i obaveze, i to je naš cilj.

Nećemo stati na ovome, nastavićemo, imajući u vidu da znamo šta se sve dešava u našem gradu, ovo je samo prvi postupak koji ćemo inicirati. Ako oni ne žele to da urade, nema problema, iz svog džepa će platiti štetu, zato što nisu postupali po svojim zakonskim obavezama.”

Krivične prijave su predate 21.oktobra u Beogradu.

“Predložili smo svedoke da se saslušaju, priložili smo i presude, pretpostavljam da će i tužilac pribaviti sve spise predmeta iz kojih se sve vidi.

Naravno, ukoliko tužilac nađe da ima elemenata kao što mi smatramo da je izvršeno delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 st.1 Krivičnog zakonika Srbije – on će podneti optužnicu, i taj predmet ide u sud.

Nama sada ostaje da ispratimo tok postupka, u međuvremenu ćemo prikupiti i neke druge, malo svežije, koji se odnose na trenutno postupanje vlasti, jer se zna kako se u našem gradu ugovaraju poslovi, sa kim se ugovaraju, kako se u svakom poslu pojavljuju neke nepredviđene okolnosti i nepredviđeni troškovi. Imamo situacija da cena radova bude uvećana čak i preko 25% u odnosu na dogovorenu. To je izgleda postalo pravilo u našem gradu. Mi se borimo protiv toga na naš način, smatramo da je to prvi korak i smatramo da ako to ne presečemo, takav način postupanja – nama nema napred.”