12/04/2024
Najnovije vesti

OSEĆANJA U VREMENU PANDEMIJE

Autor 06/10/2021

U okviru Dečje nedelje, u Kreativnoj radionici Pinokio održavaju niz obrazovnih, kao i zabavnih programa za mališane. Drugog dana manifestacije održana je radionica za vaspitače “Azbuka osećanja i emocije dece predškolskog uzrasta u vreme Kovid-19 iz perspektive vaspitača i roditelja” koju je vodila profesor dr Mira Jovanović, stalni stručni saradnik u KR Pinokio.

Vesna Lazić i Mira Jovanović

Master vaspitač, Vesna Lazić, prethodno je sprovela on-line anketu sa roditeljima na pitanje: “Da li ste primetili promene u ponašanju deteta, ili neke nekarakteristične oblike ispoljavanja osećanja dece tokom trajanja pandemije?”

Prema rečima profesora dr Mire Jovanović, na osnovu ankete uočavaju da spektar najrazličitijih emocija opisuje dečje ponašanje.

Interesovalo nas je koje su to promene prisutne kod dece predškolskog uzrasta i odgovori roditelja su u vezi sa iskustvma deca. Najveći broj roditelja dao je pozitivne odgovore u smislu da se deca previše ne opterećuju temom korona virusa i da im dozirano iznose informacije. Uglavnom ih sklanjaju od medija i vreme kod kuće kvalitetno provode kroz slobodne i kreativne aktivnosti, igru, crtanje, odlazak u prirodu. Roditelji su napomenuli da deci najviše nedostaje organizovanje rođendana i proslava gde deca imaju priliku da se

Vaspitači u Kreativnoj radionici Pinokio

druže i da se socijalizuju. Ono što smo primetili u odgovorima roditelja je da su veoma zadovoljni radom vaspitača u Kreativnoj radionici Pinokio. Rekli su da deca veoma poštuju epidemiološke mere, da su naučeni zašto nose maske, da praktikuju pranje ruku i održavanje higijene i sve mere koje se primenjuju u vrtiću, deca primenjuju i kod kuće. Međutim, primetili smo da deca koja su imala bolna iskustva, gubitak nekog člana porodice, postala su preosetljivija, po mišljenju roditelja, i više brinu. Roditelji su primetili da su deca empatičnija, i veoma su zabrinuti kad čuju da je neko bolestan.

Dešavanja tokom prošle i tekuće godine, jednako pogađaju i stariju decu, osnovce i srednjoškolce koji su u tinejdžerskom uzrastu. Iako su odrasli i prilagodljiviji, pandemija se odražava i na studente.

Profesor sam pedagogije i radim sa studentima. Mogu da primetim da novi način organizacije nastave, kombinovani model, odražavaju se na stil života mladih, posebno na slobodno vreme. Primećujem da su stariji adolescenti prilagodljiviji. Čini mi se da imaju bolje načine da se suoče sa kriznim situacijama i da se, vrlo lako, prilagode na nov način učenja, komunikacije sa svojim profesorima, da je njihovo slobodno vreme, takođe organizovano u skladu sa njihovim potrebama” – primećuje profesor pedagoške grupe predmeta na Akademiji strukovnih studija Šabac, doktor pedagoških nauka, Mira Jovanović.

prof. dr Mira Jovanović

Sigurno da mentalno zdravlje, u vreme Covid pandemije, trpi posledice. Istraživanja UNICEF-a su to pokazala, kako se pandemija odrazila i na decu predškolskog i školskog uzrasta, i na mlade. Uglavnom u smislu nekih prava i sloboda, zapravo kako su te ciljne grupe, u odnosu na uzrast, doživele određena ograničenja. Nalazi pokazuju da zdravstvena zaštita dece, pojedini oblici socijalne zaštite, neka prava dece su se odrazila na njihovo funkcionisanje. I to vreme koje roditelji provode sa decom, prema tim nalazima UNICEF-a, kazuju da 81% majki provodi najviše slobodnog vremena sa decom, 10% vremena bake i deke, a osam procenata očevi. To je zanimljiv nalaz koji se tiče dece predškolskog uzrasta.”

Prema rečima profesora dr Mire Jovanović, najbitnije je da i roditelji i vaspitači dozvole deci da ispolje svoje emocije.

Deca treba da ispolje svoja osećanja, posebno straha, tuge, kroz kreativne načine i kroz igru, crtež, kroz dramske igre uloga. Važno je da se roditelji i deca, u vreme kriznih stuacija, ne razdvajaju mnogo, da što više vremena provode u porodici. Zatim je važna privrženost jer deca u kriznim situacijama obično traže prihvaćenost i blizinu

dragih osoba. Moj savet kao pedagoga bi bio da roditelji provode vreme sa decom i da veoma dozirano iznose informacije vezano za koronu i da informacije uvek budu prilagođene uzrastu deteta. Znači, ne opterećivati decu nepotrebnim informacijama, ne zastrašivati ih, skloniti ih od medija. Ali, ukoliko deca pitaju, odgovoriti im u tom trenutku biranim rečima, prilagođeno uzrastu i u meri koliko je dečja radoznalost prisutna“- rezimira Valjevka, dr Mira Jovanović.

Po završetku edukativne radionice “Azbuka osećanja i emocije dece predškolskog uzrasta u vreme pandemije Kovid – 19 iz perspektive vaspitača i roditelja” anketiranim roditeljima su prosleđeni saveti na osnovu ličnih odgovora jer u Kreativnoj radionici Pinokio veliki značaj pridaju saradnji vaspitača i pedagoga sa porodicama mališana.