17/04/2024
Najnovije vesti
Komšije protiv pumpe benzinske Nušićeva ulica foto DK Objektiva.rs Valjevo

IZVESNA BENZINSKA PUMPA KOD DOMA ZDRAVLJA?

Autor 03/10/2022

“Komšije protiv pumpe” – ujedinjeni stanari iz Ulica: Železnička, Mišarska, Vlade Danilovića i Sinđelićeva, koji su protestvovali zbog premeštanja benzinske pumpe sa početka Tešnjara na lokaciju kod Doma zdravlja, u saopštenju za javnost navode da je projekat odobren.

“Gradska uprava grada Valjeva izdala je 1. septembra lokacijske uslove kompaniji NIS a.d. za izgradnju benzinske stanice na prostoru između Ulica Vladike Nikolaja i Železničke. U navedenim lokacijskim

uslovima navedeno je da nije neophodno uputiti investitora na podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi izrade studije procene uticaja na životnu sredinu na osnovu obaveštenja Ministarstva za zaštitu životne sredine i mišljenja Odseka za zaštitu životne sredine pri Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 22. jula 2022. godine.

Ono što je u lokacijskim uslovima sporno je činjenica da nisu navedena prethodna mišljenja istog ovog odeljenja, iste Gradske uprave Valjevo od 22. oktobra 2021. i 27. maja 2022. godine u kojima je jasno napisano da je neophodno uputiti investitora na obavezu sprovođenja procedure u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na

kd-Gradska-uprava-od-20.-10.-2021.-nacelnik-Vesna.jpg

životnu sredinu. Ovim putem pitamo načelnika odeljenja Aleksandra Purića dokument koji je lično potpisao u razmaku od dva meseca jeste validniji i tačniji? Onaj u kome je napisano da je potrebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu ili onaj u kome je navedeno da nije potrebna? Šta se dogodilo za dva meseca pa je promenjeno mišljenje načelnika? Da li je možda sprovedeno neko istraživanje na temu kvaliteta vazduha u Valjevu?

kd-Gradska-uprava-od-27.-05.-2022.-nacelnik-Aleksandar-Puric.jpg

Takođe, pretpostavljamo, sasvim slučajno je iz lokacijskih uslova izostavljeno rešenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije od 01.11.2021. da je investitor dužan da pokrene proceduru o odlučivanju o potrebi izrade Studije uticaja na životnu sredinu.

Kao građani, imamo pravo da pitamo i obrađivača Lokacijskih uslova, šefa Odseka za urbanizam, saobraćaj i objedinjenu proceduru Svetislava Petrovića, zbog čega nije naloženo pokretanje procedure kompaniji NIS a.d u skladu sa navedenim rešenjem Zavoda za zaštitu prirode Srbije? Pitamo Svetislava Petrovića da li su u lokacijskim uslovima koje je obradio, slučajno izostavljeni svi dokumenti koji ne idu u prilog interesima kompanije NIS a.d? Ako su dve pumpe na udaljenosti od 100 metara sasvim prihvatljiva činjenica, ne vidimo razlog zbog čega ne bi to isto potvrdila i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Postavljamo pitanje i gradonačelniku Lazaru Gojkoviću zbog čega dozvoljava ovakvo ponašanje zaposlenih koji zanemaruju rešenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije ili menjaju mišljenja svakih dva meseca? Da li Gradska uprava Valjevo na čijem je čelu, zastupa interese građana ili interesnih grupa?

Pozivamo Gradsko veće da prekine ovu loše režiranu pozorišnu predstavu i da poništi skandalozne lokacijske uslove u kojima se izostavljaju rešenja i mišljenja nadležnih službi i institucija i kojima se popločava put ka još jednom zagađivaču u samom centru i onako previše zagađenog Valjeva. Vi ste nosioci vlasti i izabrani ste od strane građana da uz funkcionere i zaposlene u Gradskoj upravi, štitite interes svih Valjevaca, a da Valjevo i njegovi građani uvek budu prioritet bez obzira na brojne pritiske, „ambicije“ ili ucene pojedinaca,” navedeno je u saopštenju za javnost ujedinjenih stanara Železničke, Mišarske, Ulice Vlade Danilovića i Sinđelićeve iz Valjeva.