15/07/2024
Najnovije vesti
Moderna-galerija-Valjevo-izlozba-Sasa-Marjanovic-Preobrazaj-prenosi-Objektiva.rs-vesti-News

U Modernoj galeriji Valjevo izložba Saše Marjanovića

Autor 24/09/2023

Izložba Saše Marjanovića „Preobražaj” biće otvorena u subotu, 30. septembra 2023. godine, u 12 časova, u Modernoj galeriji Valjevo.

U okviru izložbe predstavljeni su radova nastali u periodu od 2007. do 2023. godine koji mogu biti grupisani u četiri tematske celine: ciklus posvećen prikazima arhitekture; trodimenzionalni objekti – galerija portreta u korelaciji sa antičkim mitom o Gorgoni; dela zasnovana na narativima narodnih pripovetki i predstavama o detinjstvu. Svaku od navedenih celina odlikuje istraživanje sadržaja pojma preobražaj. Zajednički imenitelj izloženim radovima je artikulacija procesa promene, bilo da je on izazvan spletom događaja ili je posledica protoka vremena. Referirajući na mitove i narodne bajke umetnik ispituje odnose formalnih elemenata slike i mogućih konotacija i denotacija.

U tekstu kataloga izložbe književnik Vojislav Karanović nas poziva da: „Posmatrajući likovne radove Saše Marjanovića, i razmišljajući o njegovoj umetničkoj avanturi, možemo se upitati koju to priču on želi da ispriča. Da li njegova dela upućuju poziv na unutrašnji preobražaj, i na kakav nas preobražaj zovu?” Autor teksta objašnjava da: „Saša Marjanović ipak nije puki „hroničar”, neko ko želi samo da „zabeleži” prelazak iz dečijeg sveta u svet odraslih. On je svestan punoće dečijeg pogleda i dečijeg doživljaja sveta. Svestan je i veličine gubitka koji doživljavamo kada to ostavimo iza sebe i zakoračimo u svet odraslih.

Otud je na slikama i crtežima sa tom tematikom prisutan osećaj blage jeze i nestvarnosti. Otud seta i melanholija kojom odišu ovi radovi. Setu i melanholiju otkrivamo i na radovima kojima naš slikar priziva prizore vlastitog detinjstva. Izbrazdano tlo, koje podseća na površinu rudokopa – Marjanović je prve dane života proveo u okolini rudnika u Majdanpeku – zgrade i ograde koje imaju karakter realnih predmeta, ali su takođe obavijeni nekom nestvarnom atmosferom, koja kao da sugeriše da su to tek lelujavi prizori prizvani sećanjem, govore o jednom drugačijem preobražaju. Reč je o prelasku realnih predmeta u slike i prizore sećanja i mašte. Pokušaj da se likovnim sredstvima uhvati taj preobražaj podariće radovima Saše Marjanovića metafizičku auru”.

Pisac ukazuje na osobenosti umetnikovog stvaralaštva: „Ciklus slika nastao u dijalogu sa rediteljima kao što su Mihael Haneke, Ingmar Bergman, Vim Venders, Andrej Tarkovski… govori o toj mreži laži, prisile, i pretvaranja, o tom prelasku iz sveta nevinosti i punoće dečijeg sveta u svet prinude i straha. Priča o istinskom našem licu i maskama koje nosimo u vezi je sa jednim od centralnih pitanja koje Marjanović postavlja u svom slikarstvu, a to je – pitanje identiteta (…) Slike imaju simbolički značaj. One na estetski ubedljiv način ističu tu, kod Marjanovića stalno prisutnu sučeljenost dva sveta. Jedan svet čine prisutne stvari, bića i pojave, i njih umetnik nama pokazuje; drugi svet čine stvari, bića i pojave koje su odsutne, koje umetnik samo nagoveštava. Ova igra prisutnog i odsutnog bitna je za stvaralačku avanturu Saše Marjanovića. Slike na kojima su obrađeni pojedini motivi naših narodnih priča, gde otkrivamo lik carevića, diva, Biberčeta i slične, ukazuju na to da je Marjanović osetio potrebu da prostor lične mitologije proširi i nastani likovima iz naše kolektivne mitologije“.

Vojislav Karanović naglašava da nas umetnik podstiče: „…da i sami ovladamo jednim drugim Nemuštim jezikom, koji bi nam omogućio da razumemo ono što nam slika, što nam svako umetničko delo govori. Poziva nas na još jedan preobražaj: da umesto rutinskog prepoznavanja stvari počnemo svet da gledamo začuđenim pogledom. Prelazeći tu granicu, sugeriše nam umetnik, steći ćemo moć da razumemo ne samo svoj jezik nego i jezik svega”.

Ovo je prva samostalna izložba Saše Marjanovića u Modernoj galeriji Valjevo, do sada je izlagao na kolektivnim izložbama.

BIOGRAFIJA

Saša Marjanović rođen je 1976. godine u Majdanpeku. Magistrirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2009. godine. Na istom fakultetu je diplomirao 2004. godine na odseku za slikarstvo u klasi profesora Gordana Nikolića. Izlagao je na preko dvadeset samostalnih i preko četrdeset grupnih izložbi. Dobitnik je više nagrada za crtež, akvarel i minijaturu. Član je ULUS-a. Živi i radi u Beogradu.

U Modernoj galeriji Valjevo izložba slika i crteža Lazara Vozarevića – pročitajt OVDE