13/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo-28-11-2022-Valjevo-118-dan-zagadenja-vazduha-aero-Foto-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs_.jpg

AERO ALARM ODBROJAO 138 DANA

Autor 28/12/2022

U Valjevu je već 138 dana sa prekoračenjima graničnih vrednosti PM čestica vazduhu, zabeleženo u okviru “Aero alarma” Lokalnog odgovora iz Valjeva.

“Protekle nedelje značajno zagađeniji vazduh u Valjevu. Najviša srednja dnevna koncentracija u četvrtak, 22.12.2022. suspendovane PM 10 čestice 200,15 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u četvrtak, 22.12. u vrednosti 152,05 µg/m3. U četvrtak, 22.12. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 1 čas u vrednosti od 292,73 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice; takođe u četvrtak, 22.12. u 1 čas vrednost od 269,22 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

U Valjevu vazduh je bio jako zagađen. Svi stanovnici bili su pogođeni zbog postojanja vanrednih uslova. Trebalo je izbegavati fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno pripadnici osetljivih grupa.

Na dan 26.12.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 138 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

O čistom vazduhu – Nakon prošlonedeljne radionice u Četvrtoj, udruženje Lokalni odgovor organizovalo edukaciju zainteresovanih nastavnika Prve osnovne škole o čistom vazduhu.
Stručni saradnici Biljana Mladenović, Slađana Stanković i koordinator projekta “Na početku beše informacija” Đorđe Petković razmenili su su nastavnicima ove obrazovne ustanove informacije i ideje o tome kako učenicima približiti problem kvaliteta vazduha u zatvorenom i otvorenom prostoru. Nastavnici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu te je dogovorena saradnja u pripremi edukativnog materijala za učenike. Početkom naredne godine će u Prvoj školi, kao i u Osnovnoj školi Nada Purić biti o organizovana radionice o čistom vazduhu za učenike petog i viših razreda.

Zlatno ćutanje – Nekoliko dana pred kraj godine, ni nakon usvajanja budžeta za narednu godinu, Gradska uprava u Valjevu nije objavila odgovore na pitanja, komentare i predloge koje su građani Valjeva i udruženja uputili gradonačelniku Lazaru Gojkoviću i komisiji zaduženoj za organizovanje javne rasprave o budžetu. Više od godinu dana je prošlo otkako je Gradska uprava zaključila ugovor o izradi Plana kvaliteta vazduha za period 2022-2027 sa preduzećima Saobraćajni institut CIP doo iz Beograda i SET doo iz Šapca.

Više od mesec dana je prošlo od javne prezentacije Nacrta Plana kvaliteta vazduha. Ističe još jedna godina sa verovatnoćom da će i u narednoj biti potrošeno dragoceno vreme za primenu mera koje bi doprinele smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu i zaštiti zdravlja i života ljudi. Uprkos brojnim kritikama i predlozima za unapređenje politike zaštite kvaliteta vazduha koje su uputili građani i udruženja, Gradska uprava Valjevo do danas nije obrazovala radnu grupu zaduženu za ocenu valjanosti Plana kvaliteta vazduha i procenu osnovanosti predloga i primedbi građana” navodi Lokalni odgovor u ovonedejnom izveštaju.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Povodom akcije Aero Alarm udruženje Lokalni odgovor iz Valjeva naznačava: “Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi. Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima.”