19/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Pregled rendgenom u Domu zdravlja Hemikal u Valjevu
Hemikal-2-digitalni-rentgen-prazna-ordinacija prenosi objektiva.rs FOTO Dragan Krunić

Pregled rendgenom u Domu zdravlja Hemikal u Valjevu

Autor 17/03/2023

Hemikal u Sinđelićevoj ulici 28 u Valjevu, radi od 1995. godine. Sada u okviru Doma zdravlja Hemikal svakodnevno funkcionišu službe opšte i medicine rada, zdravstvene zaštite dece predškolskog i školskog uzrasta, ginekologija, kao i laboratorijska dijagnostika i Služba specijalističke konsultativne delatnosti.

Svakodnevno radno vreme Doma zdravlja Hemikal u Valjevu omogućava efikasne preglede uz najsavremeniju dijagnostičku opremu među kojom je i rendgen DuraGiagnost F30 sistem za generisanje radiografskih slika ljudske anatomije od strane kvalifikovanog radiografera.

Na ovom aparatu se mogu vršiti standarne procedure radiografije: rendgneski pregledi skeleta, gornjih i donjih ekstremiteta, kičme, karlice, rebra, grudnog koša i mekog tkiva, npr. abdomena.

Dom zdravlja Hemikal brzo očitavanje rentgen snimka foto Dragan Krunić

Pogodan je za pregled svih uzrasta pacijenata, od beba i male dece do starih osoba, zatim povređenih osoba kod napuknuća i preloma (fraktura) kostiju, kao i hendikepiranih. Za običnu radiografiju se ne navode apsolutne kontraindikacije.

Zbog prirode rendgenskih procedura, pacujent je izložen zračenju i neželjeni efekti na zdravstveno stanje postoje i dobro su poznati. Zbog toga odgovorni lekar mora da proceni rizike i prednosti i da utvrdi relativne kontraindikacije, u zavisnosti od alternativnih tehnologija za dijagnostiku.

U sledećim slučajevima moraju da se preduzmu posebne mere predostrožnosti i potreban je oprez: zaštita embriona ili fetusa ukoliko se zna da je žena trudna ili postoji mogućnost da jeste; prilikom snimanja male dece; osetljivi organi u telu (sočivo oka, gonade) moraju da se zaštite.

Obična radiografija može da pruži detaljne informacije za dijagnostiku, plan lečenja i procenu više uslova kod dece i odraslih.

Sistem u komunikaciji sa najmodernijim ravnim detektorima i softverom smanjuje izlaganje zračenju pacijenta i osoblja zahvaljujući tehnikama koje koriste niske doze zračenja.

Radno vreme Doma zdravlja Hemikal u Sinđelićevoj 28 u Valjevu:

radnim danima od 7 do 21 čas,

subotom od 8 do 19 sati i

nedeljom od 9 do 12 časova.

Zakazivanje pregleda 014 / 293 – 051 i 014 / 226 – 741.

Laboratorija Doma zdravlja Hemikal 014/ 293 – 050.

Apoteka 014 / 242 – 265.

Dom zdravlja Hemikal, Sinđelićeva 28, Valjevo.