16/06/2024
Najnovije vesti

IMENOVAN NOVI NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Autor 07/10/2021

Prema odluci članova Gradskog veća, novi načelnik Gradske uprave grada Valjeva je Nebojša Petronić, diplomirani pravnik iz Vladimiraca. Takođe, prihvaćen je predlog o izmeni i dopuni cenovnika usluga JKP Polet Valjevo.

Hronološki praćeno, na 43. sednici Gradskog veća prihvaćeni su izveštaji o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara”, zatim JKP Vidrak, Vodovod, Toplana i Polet za period od 1. januara do 30.juna tekuće godine.

Takođe, prihvaćen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga JKP Polet Valjevo.

Članovi Gradskog veća razmatrali i predlog rešenja o postavljenju načelnika Gradske uprave Valjeva.

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave Valjeva od 6.9.2021. godine, rešenjem Gradskog veća obrazovana je Konkursna komisija za sprovođenje izbornog postupka po raspisanom javnom konkursu, koja je donela Odluku o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku. Konkursna komisija je na sednici održanoj 29.9.2021. godine konstatovala da su na javni konkurs prispele dve prijave i utvrdila da su prijave kandidata blagovremene, potpune i da su priloženi svi potrebni dokazi.

Svaki član komisije je vrednovao ocenama od 1 do 3 odgovore kandidata na postavljena pitanja, nakog čega je na osnovu postignutih rezultata koje su kandidati ostvarili na proveri stručne osposobljenosti, znanja i veština, sastavila listu za izbor kandidata,u kojoj je Nebojšu Petronića ocenila sa prosečnom ocenom 3.

Iz svega navedenog, Rešenjem o postavljenju načelnika Gradske uprave grada Valjeva, Nebojša Petronić, diplomirani pravnik iz Vladimiraca, postavlja se za načelnika Gradske uprave Valjeva, na period od pet godina.

Petronić je obavljao dužnost v.d. načelnika Gradske uprave od januara ove godine.