19/04/2024
Najnovije vesti
FOTO-IZVOR-Moderna-galerija-Valjevo-plakat-za-izlozbu-Snezane-Petrovic-22-03-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Izložba “Ukrojeni mašinarijum” u Modernoj galeriji Valjevo

Autor 22/03/2024

Otvaranje izložbe “Ukrojeni mašinarijum” Snežane Petrović zakazano je za subotu, 23. marta 2024. godine, u 12 časova, u Modernoj galeriji Valjevo. Izložbom su obuhvaćene grafike, crteži, kolaži i objekati nastali od 2002. do 2024. godine.

FOTO-IZVOR-Moderna-galerija-Valjevo-plakat-za-izlozbu-Snezane-Petrovic-22-03-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Predstavljeni radova mogu se grupisati u tri tematske celine: ciklus Čekanje bavi se problemima ljudske egzistencije u kontekstu socijalne neizvesnosti; ciklus Neistraženi svet polazi od motiva gnezda koji postepeno prerasta u viziju grada zasnovanu na autorkinoj interpretaciji Borhesovog grada u delu Besmrtnik; ciklus Paralelna dimenzija – fikcija kao procesuirana stvarnost nastao je u želji da se istraži čovek kao homo spectator. Ciklusi su povezani zajedničkim predmetom istraživanja odnosa čoveka prema načinima tumačenja i razumevanja pojma stvarnost.

Izložba traje do 31. maja 2024. godine i prva je samostalna izložba Snežane Petrović u Modernoj galeriji Valjevo.

Autorka teksta za katalog, istoričarka umetnosti prof. dr Jasna Kujundžić Jovanov navodi da: U dosadašnjem umetničkom delovanju Snežane Petrović, koje se kontinuirano razvija više od dve decenije, može se zapaziti posebno neobičan i zanimljiv evolutivni tok, odnosno niz promena koje neprekidno stvaraju novi kvalitet, ali, proizilazeći jedna iz druge, ujedno i same predstavljaju nosioce kontinuuma.

Kada je reč o izboru motiva u stvaralaštvu Snežane Petrović, autorka teksta ističe da: Sama stvarnost inspirisala je Snežanu Petrović da svoje izmaštane predstave životne realnosti prikaže u svojevrsnom kolopletu u kojem se vijore fragilna ženska tela sa prozračnim krilcima, gradovi, aksesoar srećnog detinjstva (konjići, lopte, kocke) Ledi Godive koja je izgubila svog viteza, Pegaz koji ne može da poleti, energetske cevi koje izbacuju energiju u etar, grad, gnezdo, različiti mehanizmi, čempresi i svevideće oči, nediferencirani muški i ženski princip, telo zgrčeno u fetusni položaj pod uticajem zlokobnih vibracija medijskih poruka.

Jasna Kujundžić Jovanov zaključuje da: Ideja koja je, i nakon više od dve decenije rada, prisutna u elokventnim radovima Snežane Petrović, bez obzira na promene u vizuelnim kodovima, nosi u sebi snažnu humanističku poruku, pojačanu ekonomijom spasenja i nastojanjem da se pronađe jedinstvena formula koja će nadrasti zlo koje preti čovečanstvu sa svih strana. Konceptom ove izložbe, autorka iskazuje upravo takve ideje, potvrđujući da ne odustaje od ličnog angažmana usmerenog na otklanjanje svih društvenih anomalija.

Biografija – Snežana Petrović (Novi Sad, 1977) je diplomirala na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu 2004. godine na odseku grafika u klasi profesora Milana Stanojeva. Magistrirala je 2008. godine iz oblasti umetničke grafike na istom fakultetu u klasi profesora Radovana Jandrića. Doktorske studije je završila 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na studijskom programu grafika, pod mentorstvom profesora Žarka Smiljanića. Radi kao docent na Katedri za grafiku Departmana likovnih i primenjenih umetnosti Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Član je ULUS-a, ULUPUDS-a, SULUV-a i Međunarodnog društva mecotinte. Do sada je učestvovala na 228 kolektivnih izložbi i realizovala je 23 samostalne izložbi u zemlji i inostranstvu (Francuska, Italija, Nemačka, Belgija, Austrija, Češka, Engleska, Španija, Portugalija, Rusija, SAD, Kanada, Indija, Malezija, Kina, Japan). Dobitnica je desetak nagrada i priznanja za svoj celokupni umetnički i pedagoški rad, od kojih se izdvajaju Nagrada Momo Kapor za likovnu umetnost za 2023. godinu u Beogradu, potom Nagrada žirija (Kunio Motoe) na 6. Tokijskom međunarodnom trijenalu male grafike 2018. godine u Tokiju, Japan; kao i Specijalna i otkupna nagrada žirija na 10. Međunarodnom bijenalu grafike Premio Acqui 2011. u Akvi Terme, Italija. Njeni radovi se nalaze u brojnim privatnim kolekcijama kao i u evropskim i nacionalnim galerijama i muzejima.