19/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • MANIFESTACIJA “DANI MAŠINSKIH INŽENJERA SRBIJE 2022”
Komora-inzenjera-Srbije-Energetika-juce-danas-sutra-od-7-do-9-oktobra-2022-na-Mecavniku-fb-Objektiva.rs-Valjevo.jpg

MANIFESTACIJA “DANI MAŠINSKIH INŽENJERA SRBIJE 2022”

Autor 07/10/2022

Inženjerska komora Srbije, Matična sekcija inženjera mašinske struke, organizuje manifestaciju “Dani mašinskih inženjera Srbije 2022” koja će biti održana od 7. do 9. oktobra 2022. godine u Mokroj Gori, sa tematikom “Energetika – juče, danas, sutra – izazovi”.

U okviru manifestacije biće održana predavanja na temu energetike, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije, radi dostizanja racionalne potrošnje energije i veće efikasnosti tehničkih sistema, pogotovo sada kada je velika energetska kriza.

Cilj organizatora je da okupi inženjere koji rade u kompanijama i institucijama, opštinskim, regionalnim i državnim organima, a koji se na bilo koji način bave ovom oblašću, kako bi se iz stručne perspektive što više aktualizovala tema važnosti energetike i njenog uticaja na razvoj jedne države. U okviru manifestacije biće održana predavanja iz oblasti energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije, sagledanih iz ugla energetske krize.

S obzirom na to da je došlo do prilične nestabilnosti u snabdevanju svim vidovima energenata na planetarnom nivou, neophodno je, još intenzivnije, podsticati iskorišćavanje obnovljivih izvora energije (OIE), povećati energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, čime bi bila postignuta racionalna potrošnja energije i veća efikasnost tehničkih sistema.

Ovaj skup je i prilika za potencijalne investitore i finansijske institucije koji bi pomogli pri pokretanju izgradnje savremenih objekata, kao i da se sa svih aspekata uključe u inženjerski potencijal kao doprinos inženjerske struke na ostvarenju energetske stabilnosti u Srbiji.