24/06/2024
Najnovije vesti
Valjevo zastave kod Narodnog muzeja

15. septembar – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Autor 15/09/2023

U Srbiji se danas praznuje Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave čije je obeležavanje počelo od 2020. godine prema dogovoru rukovodstva Srbije i Republike Srpske.

Za obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave izabran je 15. septembar jer je na taj dan 1918. godine probijen Solunski front, a na osnovu odluke vlada Srbije i Republike Srpske o zajedničkom obeležavanju ovog datuma.

DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE I OSLOBOĐENJA VALJEVA – pročitajte OVDE

Praznik je prvi put proslavljen 2021. godine u Beogradu na Savskom trgu, kod spomenika Stefanu Nemanji, prošle godine u Bijeljini, a danas u Nišu. Skup svake godine počinje intoniranjem himni Srbije “Bože pravde” i Republike Srpske “Moja Republika”. U znak obeležavanja praznika narod na svojim stanbenim objektima ističe „trobojku“.

DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE – pročitajte OVDE

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

Član 1 – Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje – Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije. Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara.

Član 1a – Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, Praznik rada – 1. i 2. maja, Dan pobede 9. maja, a Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra.

Član 2 – U Republici Srbiji praznuju se verski praznici: 1) prvi dan Božića (7. januar); 2) Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

Član 3 – U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Član 3a – Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Član 4 – Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci – na prvi dan krsne slave;

2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;

3) pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;

4) pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.

Član 5 – U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava – Dan duhovnosti, Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu – 22. aprila, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – 21. oktobra.

Član 6 – Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Službeni glasnik SRS”, br. 23/77 i 13/90 i “Službeni glasnik RS”, br. 78/91 i 55/96), 2) član 60. Zakona o radnim odnosima (“Službeni glasnik RS”, br. 55/96 i 28/2001).

Član 7 – Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2007)

Član 4 – Prestaje da važi Zakon o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ”, br. 29/97 i 63/02).

Član 5 – Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.