19/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Savetovalište za ishranu, mikrobiološko uzorkovanje i molekularne PCR metode – nove delatnosti Zavoda za javno zdravlje Valjevo
Zavod za javno zdravlje Valjevo foto Dragan Krunic oktobar 2021 godine Objektiva.rs Valjevo

Savetovalište za ishranu, mikrobiološko uzorkovanje i molekularne PCR metode – nove delatnosti Zavoda za javno zdravlje Valjevo

Autor 11/07/2023

Zavod za javno zdravlje Valjevo uskoro počinje za obavljanjem tri nove delatnosti, po uputu izabranog lekara, na teret RFZO i to:

1) U saradnji sa RFZO, domovima zdravlja i Zdravstvenim centrom Valjevo, prikupljaće se mikrobiološki uzorci, sa terena – okolnih domova zdravlja, čime će se omogućiti i olakšati dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima u mestu prebivališta, shodno odredbama Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pacijentima će se, biološki materijal uzimati u lokalnim domovima zdravlja, a Zavod će preuzimati uzorke, obrađivati ih i dostavljati rezultate.

2) U saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Šabac, implementirane su nove molekularne PCR metode i to: genom virusa influence, detekcija i genotiopizacija HPV virusa (15 genotipova) i bakterijski uzročnici uro-genitalnih infekcija (CHLAMIDIA TRAHOMATIS i NAISERIA GONORAE).

3) Savetovalište za ishranu, koje podrazumeva pregled lekara specijaliste, antropometrijska merenja, analizu laboratorijskih rezultata, procenu energetskih potreba i sačinjavanje predloga jelovnika, obaveštava Zavod za javno zdravlje iz Valjeva.