12/04/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

OTVORENE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA KVALITETA VAZDUHA GRADA VALJEVA 2022 – 2027.

Autor 11/11/2022

Gradska uprava Valjeva oglasila je 28. novembar kao novi rok za trajanje javnog uvida u Nacrt Plana kvaliteta vazduha (PKV) za Valjevo 2022-27.

Sada je na građanima Valjeva da svoja prava maksimalno iskoriste u postupku javnog uvida. Od efekata građanskog učešća i uticaja na mere i aktivnosti koje predlaže Nacrt PKV-a, u mnogome će zavisiti kakav će vazduh disati u narednih pet godina.

Povodom objavljenog javnog uvida u Nacrt Plana kvaliteta vazduha Grada Valjeva 2022 – 2027. godine, koji je Gradska uprava grada Valjeva oglasila 27. oktobra, Inicijativa za vazduh po meri građana poziva Vas na otvorene javne konsultacije u ponedeljak, 14. novembra 2022. godine od 18 sati u maloj sali OMNI centra, Knez Mihailova 88.

Plan kvaliteta vazduha izrađuje se sa ključnom svrhom da definiše konkretne mere i aktivnosti za smanjenje prekomernog zagađenja, kao i pokazatelje njihove uspešnosti koji mogu da se mere u jasno zadatim vremenskim rokovima.

Obzirom na izuzetan značaj ovog strateškog dokumenta za javni interes građana Valjeva, kao i njegov složen sadržaj i obim, cilj nam je da omogućimo razmenu informacija i mišljenja o navedenim pitanjima, između svih strana koje su zainteresovane da postupak javnog uvida Valjevu donese konkretne rezultate.

Građani treba svojim interesovanjem i učešćem u otvorenim konsultacijama da doprinesu javnom zahtevu za transparentnim, odgovornim i delotvornim postupkom izrade Plana kvaliteta vazduha za Valjevo, do njegovog konačnog usvajanja.

Uz poziv upućen predstavnicima Gradske uprave Valjeva, Zavoda za javno zdravlje Valjevo, lokalnim organizacijama civilnog društva i zainteresovanim pojedincima, uvodna izlaganja daće i:

Mirko Popović, ekspert za javne politike u oblasti zaštite životne sredine, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, RERI,

Milenko Jovanović, stručnjak za monitoring podataka o kvalitetu vazduha iz Nacionalne ekološke asocijacije – NEA i

Đorđe Petković, predsednik udruženja građana Lokalni odgovor iz Valjeva.