21/06/2024
Najnovije vesti

ODBIJEN TUŽBENI ZAHTEV

Autor 18/11/2021

Viši sud u Valjevu odbio je tužbeni zahtev, sada već smenjenog zajedničkog pravobranioca Darka Kostića. U roku od osam do 15 dana treba očekivati pisani otpravak. Rok za žalbu je 15 dana.

Podsećamo, tužbenim zahtevom je traženo utvrđivanje ništavosti Ugovora o otuđivanju nepokretnosti u javnoj svojini, bez naknade, a zaključenog između Republike Srbije i Grada Valjeva, u drugoj dekadi maja tekuće godine.

Tužbenim zahtevom je osporavan prenos prava javne svojine na nepokretnosti na drugog nosioca javne svojine, bez naknade, nad katastarskom parcelom 14155 KO Valjevo, ukupne površine 11 hektara i 80 ari, a na osnovu Odluke Skupštine Grada Valjeva, od 29. 4. 2021. godine, kojom Grad Valjevo otuđuje iz sopstvene javne svojine neizgrađeno građevinsko zemljište, KP 14155 KO Valjevo, u javnu svojinu Republike Srbije, radi realizacije Investicionog projekta, a prema Zaključku vlade Republike Srbije, od 28. 04.2021. godine, kojim je utvrdila da je Projekat izgradnje novog proizvodnog pogona za proizvodnju industrijskih komponenata i maloprodajnih vaga, u okviru investicionog projekta privrednog društva “Bizerba Productions & Tech Center” doo Beograd, projekat od značaja za Republiku Srbiju.

Odnosno, tužbenim zahtevom je osporavan prenos vlasništva nad 11 hektara i 80 ari katastarske parcele 14155 koja se nalazi u industrijskoj zoni u Popučkama, i traženo je da Republika Srbija vrati samoupravi Grada Valjeva imovinsko pravo, ili da isplati novčanu naknadu, više od 156 miliona dinara. Parcela je ustupljena privrednom društvu Bizerba radi izgradnje novog proizvodnog pogona.

Nakon današnjeg odbijanja tužbenog zahteva, čeka se pisani otpravak. Žalba se podnosi na presudu u rok od 15 dana, od dana prijema pisanog otpravka presude.