19/04/2024
Najnovije vesti
02.02.2021. magla ili smog u Valjevu, snimak sa mesta Vidikovac u Brdjanima

Od početka 2024. već 49 dana aerozagađenja

Autor 06/03/2024

Lokalni odgovor u 16. nedeljenom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu beleži da je od početka 2024. godine registrovano 49 dana tokom kojih su prekoračeni maksimalno dozvoljeni limiti PM čestica u vazduhu, pa pozivaju škole da informišu učenike i roditelje o aerozagađenju.

“Lokalni odgovor objavljuje šesnaesti nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu u ovoj grejnoj sezoni. Svakog dana protekle nedelje vazduh je bio zagađen, u utorak, sredu i četvrtak sa indeksom “veoma loš”, a ostalim danima sa indeksom “loš”.

Posmatrajući od početka godine, na dan 3.3.2024. u vazduhu u Valjevu je zabeleženo ukupno 49 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica-iznad 50 mikrograma po metru kubnom (µg/m3).

Već u drugom mesecu 2024. godine je dostignut i nadmašen godišnji limit od 35 sa prekoračenjem granične vrednosti za suspendovne PM 10 čestice. Zbog toga je na početku godine Valjevo jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, uz Novi Pazar, Užice, Kosjerić, Beograd, Šabac, Kraljevo i Obrenovac.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio loš, predstavljala rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani.

Grad Valjevo nema usvojen Plan kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove čija primena bi doprinela smanjenju koncentracija zagađujućih materija u vazduhu prema propisanim graničnim vrednostima.

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Dijagram 1. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u mikrogramima po metru kubnom (µg3), Valjevo, Datum: 26.2. – 3.3.2024. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu već četvrtu grejnu sezonu objavljuje udruženje Lokalni odgovor. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija u vazduhu je Državna merna mreža za automatski monitoring kojom upravlja Agencija za zaštitu životne sredine.

Ocena kvaliteta vazduha (indeks) se obavlja na osnovu informacija koje objavljuje sajt Ekstremna ekologija.

Lokalni odgovor poziva građane da prate kvalitet vazduha tokom predstojećih meseci I da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru.

Podsećanje – Od 57 čak 43 dana u 2024. visoko aerozagađenje u Valjevu a i dalje nema plana za smanjenje zagađenja vazduha – možete pročitati OVDE

Izveštaj je deo akcije “Aero Alarm 2.0 Borba za čist vazduh i participaciju u Valjevu” koju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).”