13/07/2024
Najnovije vesti
Narodna stranka Valjevo Gradski odbor

PITANJA NARODNE STRANKE VALJEVO

Autor 09/11/2021

Na konfernciji za novinare Gradskog odbora Narodne stranke Valjevo postavljeno je više pitanja o različitim temama.

Predsednik GrO NS, Miloš Milivojević je naznačio da nisu odustali od pitanja utrošenih finansijskih sredstava za rekonstrukciju Doma zdravlja, zbog sumnje da su računi znatno uvećani u odnosu na, kako kaže, cenu koštanja građevinskih radova navodeći da je po kvadratnom metru rekonstrukcija koštala 800 evra. Pri tome napominje da su 21. septembra, u skladu sa Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražili od Gradske uprave da im dostavi dokumentaciju, i da je rok istekao prošlog petka, ali dokumenta do 8. novembra nisu stigla.

“To dodatno pojačava naše sumnje da se radi o opstrukciji i da je nečija procena da je jeftinije da te dokumente ne dostavi. Nismo zaboravili na obećanje, nego jednostavno čekamo,” navodi predsednik GrO Narodne stranke u Valjevu, Miloš Milivojević.

Prva tema na juče održanoj konferenciji bazirana je na informacijama o procesu javne nabavke održanom u Predškolskoj utanovi “Milica Nožica” konkursu raspisanom u julu, zatim i avgustu, sa predmetom “usluge službenika za javne nabavke” kaže Milivojević:

Predsednik GrO Narodne stranke Valjevo,
Miloš Milivojević

“U julu se na poziv javio jedan ponuđač, to je Centar za održivi lokalni i regionalni razvoj, Šušeoka, koga zastupa Nenad Mihailović. Pošto je bio jedini ponuđač, sklopljen je ugovor sa njim, za mesec jul. U avgustu isti predmet nabavke, ponovo se javlja kao jedini ponuđač pomenuti Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, i 2. avgusta se sklapa ugovor sa istim ponuđačem, do 31. avgusta; 3. septembra se objavljuje treći poziv za mesec septembar, na koji se sada javljaju dva ponuđača: Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj i “A-Tender”, Valjevo. Ponuđena cena Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj je 120 hiljada dinara, drugi ponuđač daje ponudu na 25 hiljada dinara. U trenutku kada se pojavljuje ponuđač sa pet puta nižom cenom za istu vrstu usluge kao i za prethodna dva meseca, Predškolska ustanova 9. septembra izdaje obaveštenje o obustavi postupka, sa sledećim obrazloženjem: “Imajući u vidu da su kod naručioca, 6. septembra 2021. godine, nastale okolnosti koje ne opravdavaju potrebu za zaključenje ugovora u ovom postupku, naručilac donosi odluku o obustavi postupka za predmetne nabavke.

” Ja, lično, ne verujem da je ovde sve čisto,” kaže Miloš Milivojević, predsednik GrO NS Valjevo, i dodaje da je procenjena cena usluge bila 120 hiljada dinara:

“Sada pitam na osnovu čega je procenjena cena usluga jednog službenika za javne nabavke 120.000 dinara? Ko sada vrši javnu nabavku i da li se ona vrši u najboljem interesu dece te Ustanove? Nije normalno da usluge službenika za javne nabavke koštaju 120.000 dinara, u odnosu na plate svih građana u Valjevu.”

Druga tema o kojoj je Milivojević govorio je izveštaj državnog revizora za 2020. godinu, odnosno pročitao je deo Izveštaja jer, naodi, reč je o članovima Zakona.

“Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i javne odnose Grada Valjeva je decembra 2020. godine utvrdila koeficijent za obračun plate glavnog urbaniste u visini od 6,8 kao za izabrano lice, iako je glavni urbanista imenovan od strane Skupštine Grada Valjeva i nije u skladu sa članom 51. Zakona o planiranju i izgradnji i članovima 2. i 5. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih licai zaposlenih u državnim organima, kao članom 9. stav 2 tačka 2, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama… U vezi sa utvrđenim, dali smo preporuku za otklanjanje nepravilnosti, preporuka broj 15, tačka 1,” citira Milivojević i naznačava da je ovde sve po više puta skuplje, pri tome postavivši pitanje:

“Da li je u međuvremenu ova nepravilnost, po preporuci državnog revizora, otklonjena? Ako nije – kada će biti otklonjena, kako, na koji način, i u kom roku će novac biti vraćen u budžet i da li će uopšte biti vraćen?” pita Miloš Milivojević, predsednik GrO Narodne stranke Valjevo.

Potpredsednik GrO Narodne stranke Valjevo,
Goran Gavrilović

Potpredsednik GrO NS Valjevo, Goran Gavrilović zahvaljuje građanima koji su ukazali na određene teme.

“To je deo gotovog urbanističkog projekta za izgradnju pumpne stanice gde je naručilac Nis a.d. to je nekada “Nis Jugopetrol” a obrađivač ovog urbanističkog projekta je Javno preduzeće Urbanizam Kragujevac. I ovde nema ništa sporno, osim dve veoma bitne stvari: lokacija gde će se izgraditi ova pumpna stanica, a druga veoma bitna stvar je svojina. Lokacija ove pumpne stanice će biti nekadašnja zgrada prekršajnog suda, deo, gotovo pola, parkinga i nekadašnji kafić Gong. To je ugao raskrsnice Vladike Nikolaja i Sinđelićeve ulice sa jedne strane i Železničke i Sinđelićeve sa druge strane. Svojina je ovde, takođe bitna, a svojina je gradska. I sada mi savesni građani i članovi Naodne stranke pitamo kako je moguće da su preduzeće Nis i JP Urbanizam Kragujevac ušli u realizaciju urbanističkog projekta, bez prava svojine?” navodći da prvo treba tražiti dokaz vlasništva, ili saglasnost vlasnika:

“Mi pitamo ovom prilikom gradske vlasti da li je preduzeće Nis Kragujevac dobilo saglasnost za ovaj urbanistički projekat?”

Pri tome nadovezujući pitanje o izmeštanju benzinske pumpe, koja se nalazi na ulazu u Tešnjar jer podržavaju izmeštanje pumpe van centra grada, ali da nova lokacija bude van gradskog jezgra. Pri tome otvara nova pitanja o izgradnji kapije Tešnjara na tom mestu i izvođaču tih radova, navodi Goran Gavrilović, potpredsednik Gradskog odbora Narodne stranke Valjevo.