19/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Usvajanje Plana kvaliteta vazduha Valjeva kasni 16 meseci
Kasni-usvajanje-Plana-kaliteta-vazduha-Grada-Valjeva-za-2022-do-2027.-Tribina-Lokalni-odgovor-NEA-RERI-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-iz-Valjeva-gvornici

Usvajanje Plana kvaliteta vazduha Valjeva kasni 16 meseci

Autor 28/04/2023

Organizatori tribine “Kako do Plana kvaliteta vazduha po meri građana?” održane 26. aprila, podsećaju da usvajanje Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period 2022 – 27. kasni već 16 meseci.

Vladimir Pantić iz udruženja Lokalni odgovor podseća da od javne rasprave o Predlogu Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva, održane u novembru 2022. godine, u okviru koje su iznete brojne primedbe javnosti na procedure i sadržaj dokumenta, Plan je vraćen izrađivaču na doradu. Naknadno je formirana i radna grupa za praćenje i ocenu kvaliteta Plana, a to je trebalo učiniti na početku postupka. Od Tada javnost nema informacije o izradi Plana.

Čitavu deceniju, koliko postoje merenja, Valjevci su izloženi preterano zagađenom vazduhu, čime je dugoročno ugroženo zdravlje svih stanovnika, i dece i odraslih. O čemu Milenko Jovanović, stručnjak u oblasti monitoringa vazduha iz Nacionalne ekološke asocijacije NEA, kaže:

„Analizom rezultata monitoringa kvaliteta vazduha nesporno se dolazi do zaključka da je već 12 godina Valjevo prekomerno zagađen grad, grad sa koncentracijama polutanata koje su odavno postale opasne po zdravlje ljudi.

Prema analizi Svetske zdravstvene organizacije, Valjevo je jedan od gradova gde je najveća smrtnost upravo od aerozagađenja. Na to ne reagovati je prosto nemoralno i nezakonito.

Plan kvaliteta vazduha je alat kojim se institucije bave da bi smanjile zagađenje. Zašto ga nema? Prošli plan bio je napravljen, ali nije usvojen, jer je imao nedostataka. Da li je Ministarstvo reagovalo na to i tražilo da se izmeni? Nije. Da li je neko odgovoran za to? Da li je neko snosio posledice? Nije.

Novi plan kasni godinu i po dana. Sad da se napravi, on ne može da počne da važi sutra, zato što je potrebno pratiti nivo polutanata godinu dana. Na sve to ćuti Gradska uprava, koja je, moram priznati, limitirana svojim mogućnostima, i stručnim i finansijskim. Gde je Ministarstvo, gde je Vlada da podrži, da kaže – Valjevo je prioritet?

Građani imaju problem. A građani su i oni koji su na vlasti i oni koji nisu, svi koji žive ovde, svi isti vazduh udišu, sva deca.

Može da se uradi, zna se šta treba. Koliko košta? Mnogo manje od lečenja onih koji su imali problem, mnogo manje od preranih smrti, od velikog broja dana na bolovanju. Sve je to jednostavno, ali se ne radi. Zašto? Voleo bih da mi neko odgovori“, rezimira Milenko Jovanović.

Prikazan je kratki filma “Šta znači biti građanin crne tačke Srbije?”

U međuvremenu, Valjevo obara rekorde zagađenosti vazduha. Od početka 2023. godine do prve dekade aprila, zabeleženo je 70 dana sa prekoračenim graničnim vrednostima koncentracija suspendovanih PM10 i PM 2,5 čestica, u odnosu na propisane. Prethodne 2022. godine tokom 144 dana su prekoračene granične vrednosti.

Specijalista patologije od nedavno u penziji, dr Vesna Krstevski, o hronologiji uticaja zagađenog vazduha na zdravlje stanovništva, napominje da prema rezultatima istraživanja SZO iz 2015. godine, Valjevo je i tada imalo vazduh opasan po život, a smrtnost je iznosila 18%.

„Ceo svoj profesionalni vek bavila sam se dijagnostikom maligniteta. Maligni tumori su u celom svetu, godinama, na drugom mestu kao uzrok smrtnosti. Na prvom su bolesti srca i krvnih sudova. Baš ovo zagađenje vazduha najviše šteti srcu i krvnim sudovim, mozgu, pa tek onda utiče na pluća i druge organe.

Te čestice prodiru u krvotok i šire se po celom telu, nađene su u posteljici kod trudnica, u fetusima, mozgu, štitnoj žlezdi, bubrezima, jajnicima, nema gde ih nema i svugde izazivaju oštećenja. Zavisno od količine, sastava, zavisi kakva će oštećenja biti.

Ovo zagađenje nam skraćuje život, uništava zdravlje, uništava nam decu, pravi od nas invalide,“ rekla je dr Vesna Krstevski.

Nakog jednogodišnjeg praćenja postupka izrade Plana kvaliteta vazduha Valjeva za petogodišnji period od 2022. do 2027. predstavljeni su rezultati analize, uz pitanja o mogućnostima i načinima zaštite prava stanovnika Valjeva na bezopasan vazduh.

O upravljanju politikom zaštite kvaliteta vazduha u praksi i Studiji slučaja Grada Valjeva, advokat Stefan Petrović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) naglašava da još uvek nije usvojen Plan kvaliteta vazduha. Tim povodom su nevladine organizacije RERI i Lokalni odgovor pokrenule odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi Grada Valjeva i Ministarstva zaštite životne sredine.

Zaštitnik građana ukazuje da je u pitanju stroga nepravilnost i grubo kršenje ljudskih prava na zdravu životnu sredinu zbog čega je doneo izveštaj sa preporukama i uputio prekršajne naloge prema odgovornim licima u Gradskoj upravi i Ministarstvu zaštite životne sredine.

Ukoliko ne postupe zakonski to će biti na najvišem, nacionalnom nivou, kako bi bilo regulisano ovo važno pitanje za građane Valjeva.

Plan kvaliteta vazduha je plan javne politike i on se usvaja da bi se delovalo u pravcu smanjenja ili sprečavanja zagađenja vazduha. Da bi građani Valjeva mogli da udišu čist i zdrav vazduh. To je glavni efekat i rezultat koji treba da bude dostignut,“ rekao je advokat, Stefan Petrović, dodavši da su, u više navrata, pokušali da razgovaraju sa merodavnima u Gradskoj upravi, ali nisu uspeli.

Slične reakcije su dobili i predstavnici UNDP-a koji su Gradu Valjevu, kao jednoj od 12 lokalnih samouprava koje imaju obavezu izrade Plana kvaliteta vazduha. Oni su ponudili savetodavnu pomoć jer implementiraju Program za Zelenu agendu u Srbiji u okviru čega je i deo o kvalitetu vazduha.

O postupku pripreme Plana, na osnovu iskustva dobre i loše prakse menadžerka programa UN za razvoj, Zorica Korać, predstavnik UNDP projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji, kaže:

„Naš zadatak je da pružimo podršku lokalnim samoupravama koje žele da unaprede svoje planiranje kvaliteta vazduha na lokalu.

Prošle godine smo raspisali poziv. Lokalne samouprave su nam se javile, Valjevo nije među njima. Radimo direktno sa 12 lokalnih samouprava, i nekih manjih 17 lokalnih samouprava koje nemaju obavezu izrade Planova, ali su uključene“, napominje Zorica Korać, pri tome razjasnivši da lokalne samouprave koje se uključe u program, dobijaju mentorsku podršku eksperata u procesu planiranja.

Prema podacima Matične službe Valjevo, koje je u svom izlaganju navela dr Vesna Krstevski, u odnosu na 2018. godinu smrtnost u našem gradu je prosečno povećana oko 30 odsto.