19/05/2024
Najnovije vesti
Park Pećina u Valjevu obolela posečena stabla drveća potkornjak

UREĐENJE PARK – ŠUME NA PEĆINI

Autor 18/06/2022

Nastavljeno je uređenje parkovskih površina na Pećini, jednako omiljenom izletištu Valjevaca i tokom leta, kao i u zimskom periodu. Sada je obavljano uklanjanje obolelih stabala sa zelenih površina.

Na Javni poziv JP “Agrorazvoj-valjevske doline” d.o.o. od 10. maja ove godine, za prodaju drvnog otpada za malč, prijavilo se preduzeće BIOHIT d.o.o. iz Osečine, rekao je Đorđe Čolić, diplomirani inženjer šumarstva.

“Time smo još jednom, svojim postupkom iskazali rešenost da park – šuma Pećina postepeno dobija drugačiji, lepši izgled.

U narednom periodu, posvetićemo pažnju sprovođenju prve faze Sanacionog plana i uklanjanju drvoreda gledičije prema preporuci iz Elaborata o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala koji nam predstavlja osnovu i smernicu za planiranje neophodnih mera sanacije.

Bila su već dva slučaja izvale stabala gledičije; u jednom slučaju u vozilo u pokretu i drugi slučaj, na vozilo koje je bilo parkirano. Pričinila su veliku materijalnu štetu, a na sreću bez posledica po život građana.

Važno je napomenuti da će na mestu bolesnog drvoreda gledičije biće posađene školovane sadnice piramidalnog hrasta lužnjaka od 30 do 40 kom. Sadnja je planirana za kasnu jesen kako bi se time uticalo, naravno uz neophodne mere nege, na veći procenat primljenih sadnica,” povodom nastavka uređenja parka na Pećini rekao je diplomirani inženjer šumarstva, Đorđe Čolić, iz “Agrorazvoja valjevske doline”.