30/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM: VEĆ 109 DANA ZAGAĐENOG VAZDUHA

Autor 15/11/2022

Valjevo nabrojalo 109 dana sa prekoračenjem granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu od početka godine, navedeno je u ovonedeljnom izveštaju akcije Aero Alarm koju sprovodi organizacija Lokalni odgovor iz Valjeva, uz napomenu da je na zahtev udruženja RERI Gradska uprava u Valjevu produžila javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu Grada Valjeva za 2023. za 10 dana.

Protekle nedelje bez većih promena koncentracija štetnih čestica u vazduhu. Najviša srednja dnevna koncentracija u utorak, 8. novembra 2022. suspendovane PM10 čestice 58,74 μg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u subotu, 12. 11. 2022. u vrednosti 48,55 μg/m3.

U nedelju je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 18 časova u vrednosti od 143,34 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice, a takođe u nedelju u 18 sati vrednost od 129,03 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Juče, 14. novembra 2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 109 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti, navedeno je u izveštaju akcije Aero Alarm.

Po zahtevu udruženja RERI iz Beograda, Gradska uprava u Valjevu produžila javni uvid u Nacrt Plan kvaliteta vazduha za deset dana, do 28. novembra 2022. godine.

Nadležni u Valjevu su uvažili primedbu ovog udruženja da je propisima određeno trajanje javnog uvida na period od najmanje 30 dana. To je prilika da zainteresovana javnost iskaže svoje mišljenje i komentare o tome kako možemo zajedničkim snagama u narednim godinama doći do čistijeg vazduha, saopštava Lokalni odgovor iz Valjeva.