25/05/2024
Najnovije vesti
Ministarstvo za zaštitu životne sredine Irena V potpisani ugovori individualna ložišta Srbija Objektiva.rs Valjevo

POTPISAN UGOVOR ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE I ZAMENE INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA

Autor 18/03/2022

Grad Valjevo je od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobio 28,5 miliona i sa 7,5 miliona planiranih iz budžeta Grada, daje 36 miliona za realizaciju projekta za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini.

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković su danas u Beogradu potpisali ugovor, koji predviđa nabavku i zamenu kotlova na ekološki prihvatljiviji energent (drvnu biomasu – pelet, briket, sečka, piroliza drveta), prirodni gas, tečni naftni gas za domaćinstva kroz model finasiranja – sredstva građana uz sufinansiranje Ministarstva zaštite životne sredine i grada Valjeva.

Cilj projekta je da određen broj domaćinstava pređe na grejanje – kotlove sa ekološki prihvatljivim energentima. Takođe, ciljevi projekta su i unapređenje kvaliteta vazduha i života građana na teritoriji grada Valjeva, smanjenje broja obolelih od karcinoma pluća i opstruktivnih bolesti, smanjenje potrošnje fosilnih goriva, povećanje energetske efikasnosti toplotnih izvora i objekata domaćinstava.

Projekat „Smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora zamenom kotlova u domaćinstvima na ekološki prihvatljiv energent na teritoriji grada Valjeva, obuhvatiće zamenu kotlova u domaćinstvima koja imaju postojeće kućne grejne instalacije.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti (direktni korisnici), koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti koja je predmet projektnog zadatka i koji ispunjavaju propisane uslove iz pravilnika koji je usvojio grad.

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i ugradnju kotlova, da su upisani u APR, da su registrovani najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili potupak likvidacije i da imaju ateste materijale i kotlove.

Pravo učešća na javnom pozivu za građane (krajnji korisnici), imaju građani koji su vlasnici porodičnih kuća.

Udeo građana u finansiranju pojedinačnih projekata nabavke i ugradnje novih kotlova ili nabavke novih i zamene postojećih kotlova u domaćinstvima biće do 50% ukupnih troškova.

Za ukupan budžet projekta, u čiju ukupnu sumu ulaze sredstva dobijena iz Ministarstva zaštite životne sredine, budžeta grada Valjeva i građana, a prema važećim cenama, procena je da je moguće nabaviti i ugraditi oko 423 kotla, navedeno je u obaveštenju iz gradske uprave.