23/06/2024
Najnovije vesti
Valjevski-pokret-otpora-logo-VPO-oktobar-2022-godine.jpg

VPO: PODNET ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE NAMENSKE POTROŠNJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Autor 02/11/2022

Valjevski pokret otpora objavio je saopštenje za javnost o najnovijoj akciji sprovedenoj krajem oktobra.

“Poštovani sugrađani, Dana 31. 10. 2022. godine udruženje Valjevski pokret otpora podnelo je zahtev za hitno postupanje Ministarstvu zaštite životne sredine, sa ciljem da isto utvrdi činjenično stanje u pogledu utrošenih budžetskih sredstava u iznosu od 4.000.000,00 dinara, koja su Gradu Valjevu dodeljena na Javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini, sa Projektom pošumljavanja Grada Valjeva u 2021. godini. Gradska uprava Grada Valjeva je sprovela postupak javne nabavke 400 sadnica i ugovor, vrednosti 3.155.520,00 dinara (sa PDV), dodelila ponuđaču Rasadnik Green In d.o.o. Rumenka.

Naime, dana 13. 12. 2021. godine izvršena je primopredaja radova i tom prilikom je zapisnički konstatovano da je sadnja obavljena prema pravilima struke i odgovarajućem kvalitetu, kao i da je posađeno ukupno 400 sadnica na 3 lokacije na teritoriji Grada Valjeva, i to: u Ulici Mirka Obradovića (111 sadnica klena), u Naselju Oslobodioci Valjeva (35 sadnica klena), u Parku Pećina (254 sadnica različitih vrsta). Zapisnik o primopredaji potpisali su Dragutin Kuzmanović, direktor preduzeća Agrorazvoj – valjevske doline d.o.o. Valjevo, Živko Kasalica, predstavnik Rasadnik Green In d.o.o. Rumenka i Olga Janković, predstavnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Valjeva.

Međutim, kao što je je našim sugrađanima poznato više od 150 sadnica u međuvremenu se osušilo ili se iste nisu primile usled očigledno nestručnog i neodgovornog postupanja odgovornih lica u Gradskoj upravi Grada Valjeva, preduzeću Agrorazvoj – valjevske doline d.o.o. Valjevo i nadležnim javnim gradskim preduzećima što je imalo za posledicu da je nastala materijalna šteta velikog obima, kao i to da su budžetska sredstva dodeljena od strane Ministarstva zaštite životne sredine Gradu Valjevu nenamenski potrošena.

Kako se radi o sredstvima dobijenim iz budžeta Republike Srbije, a preko Ministarstva zaštite životne sredine, tom ministarstvu smo uputili zahtev da, u roku od 15 dana, utvrdi činjenično stanje na terenu (tačan broj osušenih sadnica i sadnica koje se nisu primile), utvrdi uzrok i visinu nastale materijalne štete i pokrene postupke za naknadu štete protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi Grada Valjeva, preduzeću Agrorazvoj – valjevske doline d.o.o. Valjevo i nadležnim gradskim javnim preduzećima.

Istovremeno, obaveštavamo naše sugrađane da će udruženje Valjevski pokret otpora, ukoliko Ministarstvo za zaštitu životne sredine ne postupi po našem zahtevu, inicirati postupke predviđene zakonom protiv svih odgovornih lica u ovom slučaju“, navedeno je u saopštenju za javnost udruženja Valjevski pokret otpora.