24/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Svetski dan zdravlja uz slogan „Moje zdravlje, moje pravo“
FOTO-IZVOR-Dom-zdravlja-agencija-Pristup-Svetski-dan-zdravlja-akcija-na-trgu-08-04-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Svetski dan zdravlja uz slogan „Moje zdravlje, moje pravo“

Autor 09/04/2024

Preventivnom akcijom na Gradskom trgu i tribinom iz ciklusa “Mladi u fokusu” obeležen je 7. april – Svetski dan zdravlja. Ovogodišnji slogan je „Moje zdravlje, moje pravo“.

Učestvovali su predstavnici Patronaže i Pedijatrije Doma zdravlja ZC Valjevo, Zavoda za javno zdravlje, Medicinske škole i Crvenog krsta Valjevo.

Zainteresovanim prolaznicima izmeren je krvni pritisak, podeljene edukativne brošure i dati zdravstveni saveti. U ovim aktivnostima vrlo aktivni su bili učenici Medicinske škole, a nastavnica zdravstvene nege Marijana Matić kaže da vrlo rado učestvuju u zdravstvenom prosvećivanju stanovništva.

Služba polivalentne patronaže Doma zdravlja uvek je prisutna u preventivnim aktivnostima, a ovom prilikom Slavica Filipović je poručila:

– Kao što govori ovogodišnji slogan „Moje zdravlje, moje pravo“ svi korisnici zdravstvene zaštite imaju ista prava na resurse zdravstvenog sistema radi očuvanja svog zdravlja. Kroz kontrolu krvnog pritiska, podelu promomaterijala i savetodavni rad ovde smo da, zajedno sa našim partnerima, ukažemo na najčešće faktore rizika. Pre svega, to su: pravilna ishrana, fizička aktivnost, preventivne zdravstvene kontrole koje Dom zdravlja redovno sprovodi, a ciljano dajemo savete sugrađanima ako imaju konkretne probleme.

Poruka Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Valjevo jeste da svaki dan treba ulagati u svoje zdravlje, kaže Snežana Marinković:

– Cilj našeg timskog rada je da probudimo javnost, da skrenemo pažnju da je svaki dan važan za zdravlje, jer to je proces, dugogodišnje ulaganje. Nijedna bolest nije došla preko noći. Moramo staviti akcenat na zdrave stilove života, na odmor, na šetnju, redovnu i pravilnu ishranu, na predah od mobilnog telefona, kao i mentalno očuvanje zdravlja kroz druženje i empatiju.

Sekretar Crvenog krsta Valjevo Aleksandar Tomić sugrađanima preporučuje kontinuitet i kvalitet.

– Kontinuitet je neophodan da bi se zdravlje očuvalo, jer ne možemo ad hok aktivnostima održati zdravlje, kao što nijedna bolest nije nastala trenutno. Što se tiče kvaliteta imate institucije u gradu kojima možete da se obratite i unapredite svoje zdravlje adekvatnim zdravstveno-vaspitnim savetima. Važno je preventivno delovanje, fizička aktivnost, ali i razgovor. Eto, pričali smo sa valjevskim srednjoškolcima na tribini u petak, sve je to put do zdravije i srećne zajednice.

Edukativni centar Doma zdravlja Valjevo – učesnici tribine “Mladi u fokusu” FOTO Agencija “Pristup”

U okviru obeležavanja Svetskog dana zdravlja u petak je u Edukativnom centru Doma zdravlja organizovana tribina „Mladi u fokusu“ namenjena srednjoškolcima, na kojoj se razgovaralo o zdravim stilovima života, o izazovima koje savremeni život donosi mladima, ali i kako da kreativno i korisno ispune slobodno vreme.

U ime Edukativnog centra i Službe polivalentne patronaže, kao operativnih organizatora tribine, specijalista javnog zdravlja Slavica Filipović je podsetila da je prošle jeseni održana prva uspešna tribina za mlade i da nastavljaju u kontinuitetu da rade sa ovom populacijom.

– Ovoga puta smo proširili sadržaje: ideja nam je da popričamo i kako mladi mogu kreativno i korisno za sebe i društvenu zajednicu da iskoriste slobodno vreme. Zbog toga su nam u gostima predstavnici Kancelarije za mlade, zatim Crveni krst, da bismo dali preporuke za volonterski i društveno koristan rad, za zdravstvene edukatore, osposobljavanje za život u različitim segmentima.

Iva Jevtić, pedagog Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Valjevo, naglasila je značaj razgovora o pozitivnim životnim vrednostima.

– Moj fokus je na tome kako da se odupru negativnom vršnjačkom pritisku, zatim zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, tu je i svest o važnosti reproduktivnog zdravlja, ali i o važnosti obrazovanja, umetnosti i kulture. Akcenat je na pozitivnim vrednostima, na zdravim obrascima života i ponašanja. Mislim da stalno treba pričati o ovim temama, a naše tribine su interaktivne – mladi mogu da postavljaju pitanja i da kažu svoje mišljenje, što je veoma važno.

Dr Aleksandra Filipović i nutricionista-dijetetičar Snežana Marinković iz Centra za promociju zdravlja ZZJZ održale su predavanje na temu fizičke aktivnosti i pravilne ishrane kao preduslova za zdravlje adolescenata.

– S obzirom da je ovogodišnji slogan „Moje zdravlje, moja stvar“ to implicira ne samo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i pristupačnost zdravstvenih usluga, već podstiče svakog da preuzme aktivnu ulogu u očuvanju i unapređenju sopstvenog zdravlja – istakla je dr Filipović.

Kancelarija za mlade grada Valjeva se ovoga puta uključila u tribinu „Mladi u fokusu“, o čemu je govorila Svetlana Sajić:

– Primetili smo kroz naš rad da je povećano digitalno nasilje kod mladih tako da smo prethodne godine sprovodili kampanju o tome. Osnovan je Savet za mlade Grada Valjeva u kojem imamo predstavnike đačkih i studentskih parlamenata baš zato da bismo ih pitali kako žele da promene život mladih u Valjevu, šta njih zanima, kojim aktivnostima bi želeli da se bave itd. Pozivamo mlade da nam se priključe u daljem radu, biće dosta radionica i kurseva.