19/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Nekoliko lepih dana ublažilo aerozagađenje, ali već 33 dana lošeg vazduha u 2024. u Valjevu
Valjevo-Tesnjar-15.-januar-2024.-aerozagadjenje-vazduh-koji-se-vidi-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Nekoliko lepih dana ublažilo aerozagađenje, ali već 33 dana lošeg vazduha u 2024. u Valjevu

Autor 13/02/2024

Lokalni odgovor objavljuje trinaesti nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu u ovoj grejnoj sezoni. Vazduh bio bezbedan samo u petak i subotu.

Ostalih dana stanovnici Valjeva su bili izloženi zagađenju jer je vazduh ocenjen indeksom u kategorijama “veoma loš” i “loš”. Povoljni atmosferski uslovi su uticali na smanjenje aerozagađenja.

Posmatrajući od početka godine, na dan 12. februara 2024. u vazduhu u Valjevu je zabeleženo ukupno 33 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica – iznad 50 mikrograma po metru kubnom (µg/m3). Na taj način se vazduh u Valjevu za nešto više od 40 dana približio ispunjenju godišnje kvote prekoračenja dnevne granične vrednosti od 36 dana.

Podsećanje – Dr Vesna Krstevski: “Čestice PM 2,5 su najopasnije – prodiru svugde, talože se i u mozgu” – možete pročitati OVDE

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio veoma loš i loš, predstavljala rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani.

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Dijagram 1. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u mikrogramima po metru kubnom (µg3), Valjevo, Datum: 5. do 11. februara 2024. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu već četvrtu grejnu sezonu objavljuje udruženje Lokalni odgovor. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija u vazduhu je Državna merna mreža za automatski monitoring kojom upravlja Agencija za zaštitu životne sredine.

Ocena kvaliteta vazduha (indeks) se obavlja na osnovu informacija koje objavljuje sajt Ekstremna ekologija.

Lokalni odgovor poziva građane da prate kvalitet vazduha tokom predstojećih meseci i da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru.

Izveštaj je deo akcije “Aero Alarm 2.0 Borba za čist vazduh i participaciju u Valjevu” koju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).