24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Psihosocijalna podrška parovima među pripremama za vantelesnu oplodnju
Valjevo-vesti-Objektiva-VTO-opsta-bolnica-psiho-socijalna-podrska-parovima-vestacka-oplodnja

Psihosocijalna podrška parovima među pripremama za vantelesnu oplodnju

Autor 05/06/2023

U Opštoj bolnici Valjevo, Zdravstvenog centra Valjevo, počeo je pilot projekat „Psihosocijalna podrška za parove sa infertilitetom“, koji je podržan od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva zdravlja, u okviru nove inicijative „Ljudi čine grad“.

Pilot projekat je osmišljen kao program psihosocijalne podrške, kroz koji zainteresovani pacijenti jačaju veštine prevazilaženja psiholoških i socijalnih izazova koje nosi proces pripreme za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Program koji se sprovodi u odseku za vantelesnu oplodnju (VTO) Opšte bolnice Valjevo podrazumeva edukativni susret uoči komisije, kada se pacijenti informišu o programu, kao i 10 individualnih i susreta parova sa pružaocima podrške obučenim psihijatrima, psiholozima i psihoterapeutima zaposlenim u Opštoj bolnici Valjevo. Program podrške, kao i obuku za njegovu primenu, razvio je tim Instituta za mentalno zdravlje, na čelu sa doc. dr Bojanom Pejušković.

Zadovoljstvo nam je da naš mali tim, valjevskog Odseka za VTO, može sada da pruži dodatnu podršku svojim pacijentima i pacijentkinjama, kako bismo zajedno povećali uspešnost VTO procesa, na obostranu radost“, rekao je sub. spec. dr Predrag Miholjčić, šef Odseka za BMPO Opšte bolnice Valjevo.

Iskustvo lekara je pokazalo da se parovi koji se suočavaju sa problemom infertiliteta često tokom procesa suočavaju sa stresom, anksioznošću i depresivnošću, što je inicijalno i pokrenulo ideju pilot projekta „Psihosocijalna podrška za parove sa infertilitetom“.

Nakon završetka pilot projekta koji će trajati do kraja tekuće godine, biće date i preporuke za uvođenje psihosocijalne podrške podrške kao redovne aktivnosti u procesu vantelesne oplodnje. Kao krajnji cilj, pilot promoviše zaštitu mentalnog zdravlja kao vid preventivne zdravstvene zaštite, i doprinosi borbi protiv depopulacije.