15/04/2024
Najnovije vesti
02.02.2021. magla ili smog u Valjevu, snimak sa mesta Vidikovac u Brdjanima

U 2024. već 57 dana aerozagađenja – Godine prolaze, zagađen vazduh u Valjevu ostaje

Autor 19/03/2024

U 18. nedeljnomi izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu Lokalni odgovor registruje već 57 dana aerozagađenja od početka 2024. godine. Zbog toga pozivaju škole da informišu đake i roditelje o zagađenju vazduha.

Lokalni odgovor objavljuje osamnaesti nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu u ovoj grejnoj sezoni. Većinu dana protekle nedelje vazduh se mogao disati, osim u petak i subotu kada je ocenjen indeksom “loš”. Posmatrajući od početka godine, na dan 18.3.2024. u vazduhu u Valjevu je zabeleženo ukupno 57 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica – iznad 50 mikrograma po metru kubnom (µg/m3).

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio loš, predstavljala je rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani.

Otkako je 2010. godine u Valjevu uspostavljen monitoring kvaliteta vazduha koji je pokazao izuzetnu zagađenost, Grad Valjevo i Gradska uprava nisu ispunili obavezu iz Zakona o zaštiti vazduha jer nisu usvojili Plan kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove. Prvi pokušaj je bio novembru 2016. godine kada su odbornici nezakonito usvojili Plan kvaliteta vazduha za period 2016-2021. godine bez saglasnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine. Potom je Gradska uprava u avgustu 2021. godine ugovorila izradu novog Plana kvaliteta vazduha za period 2023 – 2027. sa konzorcijumom Saobraćajni institut CIP doo iz Beograda i Preduzećem SET doo iz Šapca. Iako se više od godinu dana kasnilo sa izvršenjem ugovora, Gradska uprava je nacrt izrađenog dokumenta stavila na javni uvid i javnu raspravu tokom novembra 2022. godine. Veliki broj kritika upućenih od strane građana i ekoloških aktivista na kvalitet dokumenta nije prihvatilo stručno radno telo zaduženo za praćenje izrade plana koje je Gradska uprava formirala tek nakon objavljivanja javnog uvida. Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije dalo saglasnost na nacrt Plana kvaliteta vazduha, upućujući nedavno brojne primedbe za dopunu, ispravke i korekcije dokumenta izrađenog po narudžbi Gradske uprave Valjevo.

Dijagram 1. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u mikrogramima po metru kubnom (µg3), Valjevo, Datum: 11. – 17.3.2024. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu već četvrtu grejnu sezonu objavljuje udruženje Lokalni odgovor. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija u vazduhu je Državna merna mreža za automatski monitoring kojom upravlja Agencija za zaštitu životne sredine. Ocena kvaliteta vazduha (indeks) se obavlja na osnovu informacija koje objavljuje sajt  Ekstremna ekologija.

Lokalni odgovor poziva građane da prate kvalitet vazduha tokom predstojećih meseci i da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru.

Izveštaj je deo akcije “Aero Alarm 2.0 Borba za čist vazduh i participaciju u Valjevu” koju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Za dodatne informacije u vezi projekta „Aero Alarm 2.0“ molimo Vas da kontaktirate Đorđa Petkovića, Lokalni odgovor, adresa lokalniodgovor@gmail.com i telefon 060 411 53 99. Za dodatne informacije u vezi USAID-a, molimo Vas da kontaktirate Mirjanu Vukšu Zavišić na imejl adresu mvuksa@usaid.gov ili broj telefona 065 316 45 30.