28/02/2024
Najnovije vesti
Nagrade Grada Valjeva fascikla 2022. godina ukaljana nagrada

SAOPŠTENJE KOMISIJE ZA DODELU NAGRADE GRADA VALJEVA

Autor 18/03/2022

“U vezi sa navodima iz teksta pod nazivom „Protiv Mališe Pajkovića podignuta optužnica, a on nagrađen najvećim priznanjem Valjeva“ Komisija za dodelu nagrade grada Valjeva obaveštava javnost da je u potpunosti postupila u skladu sa Odlukom o dodeli nagrade grada Valjevo („Službeni glasnik grada Valjeva“, broj 1/17 i 3/21).

Pre svega, to znači da je Komisija birala sve kandidate na osnovu predloga koji su dostavljeni u pisanoj formi sa obrazloženjem i podacima o kandidatu i delu ili rezultatu i oblasti za koju se kandidat predlaže.

Kao i u svim drugim oblastima, tako i u oblasti poljoprivrede izbor Komisije je izvršen na osnovu postavljenih stručnih kriterijuma iz člana 4. Odluke koji glasi: „u oblasti poljoprivrede za izuzetan rad i doprinos razvoju poljoprivrede“. Mališa Pajković je predložen upravo po navedenom kriterijumu izuzetnog rada i doprinosa razvoju poljoprivrede. Komisija nema nadležnost, niti mogućnost uvida i procene ličnih aspekata života predloženih pojedinaca ili grupa. Takođe, Komisija nema ovlašćenje, niti mogućnost uvida u bilo kakve procese koji su u nadležnosti tužilaštva ili sudova. U konkretnom slučaju Mališe Pajkovića Komisija je predložila ovog kandidata isključivo na osnovu njegovih rezultata u oblasti poljoprivrede.

Podsećamo da je Odluku o dodeli nagrade grada Valjeva donela Skupština grada Valjeva na sednici održanoj 11. marta 2022. godine. Svi odbornici Skupštine grada su imali mogućnost da iznesu svoje mišljenje i saznanja i da izaberu ili ne izaberu predložene kandidate, pa i Mališu Pajkovića. Skupština grada Valjeva koju čini 51 odbornik vlasti i opozicije je jednoglasno izabrala Mališu Pajkovića za dodelu nagrade grada Valjeva u oblasti poljoprivrede. U vezi sa navodima iz teksta da protiv Mališe Pajkovića nije potvrđena optužnica, Komisija naglašava da nema pravo da radi posao nadležnih organa, tj. da bilo kome sudi ili presuđuje. Svoj deo posla, predlog kandidata iz oblasti poljoprivrede, Komisija je uradila na najbolji mogući način procenjujući dostignuća i rezultate u oblasti poljoprivrede.”