30/05/2024
Najnovije vesti
Edukacija u turizmu potencijali VIPOS Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije odsek Valjevo Turitička organizacija Doživi Srbiju FOTO Objektiva.rs Kosana V. profesor

INOVACIJOM I OBRAZOVANJEM DO ŽELJENIH TURISTIČKIH TRENDOVA

Autor 03/11/2022

Turistička organizacija Srbije realizuje program “Doživi Srbiju” u okviru čega je krajem oktobra, u organizaciji Turističke organizacije Valjevo, Centra za istraživanje i studije turizma i Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije – odseka Valjevo priređena radionica “Edukacija i obuka ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije”.

Znatan broj zainteresovanih polaznika, ne samo iz Valjeva, već i okolnih mesta i gradova zapadne Srbije, poput Osečine, Krupnja, Vladimiraca, Mionice, Lajkovca, pozdravio je profesor dr Mlađen Vićentić, rukovodilac Akademije odeka u Valjevu, pri tome naglasivši da je u novije vreme Turistička organizacija Valjevo prepoznala ogromne kapacitete Akademije – odseka u Valjevu, koje je, smatra Vićentić, važna komponenta našeg grada, tako da rado priređuju edukativne i programe iz kulture, humanitarne akcije, radi sveobuhvatnije promocije rada i dostignuća ustanove, kao i Valjeva.

S obzirom da su ovde predstavnici TO Srbije i srodnih organizacija iz našeg okruženja, pozvao bih sve da sarađujemo i zajedno konkurišemo za različite projekte jer Akademija – odsek u Valjevu ima kapacitete prvenstveno u kadrovskom smislu, kao i u infomatičkom i ekonomskom, ali i u iskustvu koje posedujemo,” pored ostalog naglašava prof. dr Mlađen Vićentić.

U uvodnom izlaganju Ana Marković, direktorka Turističke organizacije Valjevo, pored zahvalnosti učesnicima radi velikog interesovanja za dodatno obrazovanje i praćenje razvojnih trendova u oblasti turizma, kao i radi spremnosti za aktivno učešće u promociji turističke ponude Valjeva i okoline, istakla je neophodnost umrežavanja i povezivanja sa srodnim organizacijama iz šireg regiona.

Edukacija u turizmu Doživi Srbiju VIPOS Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija odsek Valjevo Novi Sad prestonica evropske kulture Istra Inspire Valjevo Objektiva.rs Turistička organizacija FOTO Kosa V profesor

Maja Simonović iz Centra za istraživanje i studije turizma izrazila je inpresije radi velikog broja učesnika i gostoprimstva organizatora radionice u Valjevu koji kontinuirano priređuju edukativne i promotivne programe iz domena turizma i brojnih manifestacija koje priređuje Turistička organizacija Valjevo, time utičući i na rastuće turističke potencijale grada na Kolubari i valjevskog kraja.

“Program edukacija i obuka ljudskih resursa u turizmu sprovode nacionalna Turistička organizacija Srbije i Centar za istraživanje i studije turizma iz Novog Sada. Program predstavlja okvir za unapređenje konkurentnosti kadrova u turizmu Srbije, a ujedno i da doprinese unapređenju ponude turističkih destinacija.”

Nakon toga, Nemanja Milenković, direktor Fondacije “Novi Sad 2021. – Evropska prestonica kulture”, u Valjevu je održao radionicu “Upravljanje krovnim brendom turističke destinacije i njegova primena na destinacije lokalnog karaktera”.

26-10-2022-Edukacija-i-obuka-ljudskih-resursa-u-turizmu oBJEKTIVA.RS vALJEVO Turistička organizacija Valjevo Srbija

“Turistička organizacija Srbije je sa različitim ekspertima, u ovom ciklusu, uklučila tri grada u obrazovanje po pitanju stvari koje nisu isključivo i direktno vezane za turizam, već i, u mom slučaju, za brending jer šta je brend – skup utisaka u glavama ljudi i kako jedna destinacija, jedan grad, u ovom slučaju Valjevo, može da iskoristi svoje potencijale pre svega, čitavim procesom i pristupom. Ono što je dobro, to su načela i principi koji postoje kao struktura kako, od tačke A do tačke B, doći. I to je jedno znanje koje nam generalno nedostaje na ovim prostorima, a čini mi se da je Novi Sad to iskoristio dobijajući obe titule, i za “Omladinsku” i Evropsku prestonicu kulture”, naznačava Milenković.

Treba napomenuti da je krajem oktobra, na 20. “Mesecu dizajna” u Ljubljani, Novi Sad dobio još jednu prestižnu nagradu za kreativnu destinaciju “BIG SEE – Tourism Design Awards 2021” i to za prvu godinu nakon početka pandemije koronavirusa kada su na snazi bile brojne restriktivne mere. To samo upućuje na činjenicu da je u savremenom dobu i brendiranje veoma bitan proces. No, pored svega u Novom Sadu godišnje prirede bezmalo 1.500 programa iz različitih oblasti. Uporno rade na promociji lepota prirodnog okruženja, kao i kulturno -istorijskog nasleđa, uz brojne manifestacije i festivale, koristeći svaku priliku za predstavljanje obimnih potencijala tzv. srpske Atine, od gostovanja u drugim gradovima, preko bilborda i “city light” panoa do promotivnih video spotova.

Edukacija u turizmu potencijali VIPOS Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije odsek Valjevo Turitička organizacija Doživi Srbiju FOTO Objektiva.rs Kosana V. profesor

Istra je prepuna kulturno – istorijskog nasleđa, u turističkom smislu predstavlja primer dobre celovite promocije postojećih kapaciteta, tako da je Manuela Hrvatin, certifikovani vodič “Interpret Europe” u Hrvatskoj, u okviru svog izlaganja o “Razvoju turističkih proizvoda sa posebnim akcentom na kreativne industrije” govorila o kulturnom turizmu, kulturnim rutama, manifestacijama, projektima kod Evropske unije, prekograničnoj saradnji i zajedničkim umreženim brendovima.

“Ispričaću kako možete i vi iskoristiti povjest i sve te neke priče materijalne i nematerijalne baštine. Istra je poznata i po vinu, sada i ulju, i po pršutu. Istra nije samo more, Istra je i unutrašnjost, ima stvari koje treba ispromovirati. Imamo zajedničku strategiju. Dakle, sve počinje od neke vizije i misije, i onda se to polako razgrana da bi turisti došli, ne samo sunce i more, već 365 dana, i to smo i uspeli. Sada je više trend otići u unutrašnjost Istre, nego na more kada je gužva, a stvarno želiš doživeti tu vezu sa lokalnim stanovništvom, sa produktima, sa pravom Istrom a to je sada, u jesen”, ističe Manuela Hrvatin, certifikovani vodič “Interpret Europe” u Hrvatskoj.

S toga su napravili projekat “Istra Inspirit” u okviru čega, predstavljajući osnovne ideje i cilj date inovacije, a to je upoznavanje posetilaca sa legendama, lokalnim pričama i mitovima, kao i običajima kako bi u što boljem svetlu promovisali svoje područje, oslanjajući se na kulturno nasleđe i tradiciju, tako da su simbol Istre, kozu, iskoristili i za simbol projekta, čak i koloritom simbola, zelenom i plavom bojom, asociraju na more i prirodu u pričama “Istra Inspirita”.

Realizatori radionice su iskazali spremnost za profesionalnu podršku učenicima i studentima u vezi predmeta iz oblasti turizma, rado odgovarajući na pitanja studenata i kolega iz Valjeva, Osečine, Krupnja, Vladimiraca, Mionice i ostalih mesta Zapadne Srbije.

Učesnici radionice u okviru programa Doživi Srbiju istakli su da je ovakav vid rada i razmene praktičnih iskustava jedan od načina za unapređenje turističkih potencijala, za dobrobit pojedinaca, zaposlenih u turizmu i svakog gosta na svim destinacijama Zapadne Srbije.