17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • Lokalni odgovor: Već 60 dana aerozagađenja u 2024 – Molba stanara iz Pop Lukine ulice u Valjevu
smog-magla-aero-zagadjenje-11-2016-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Lokalni odgovor: Već 60 dana aerozagađenja u 2024 – Molba stanara iz Pop Lukine ulice u Valjevu

Autor 26/03/2024

„Lokalni odgovor objavljuje devetnaesti nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu u ovoj grejnoj sezoni. Prošle nedelje vazduh je pretežno bio loš, a za vikend se moglo disati.

Posmatrajući od početka godine, na dan 25. marta 2024. u vazduhu u Valjevu je zabeleženo ukupno 60 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica – iznad 50 mikrograma po metru kubnom (μg/m3).

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio loš, predstavljala je rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani.

Najviše dnevne koncentracije (suspendovane čestice) μg/m3

Ponedeljak:  PM10 u 19 časova = 136,54; PM2,5 u 19 časova = 84,85

Utorak: PM10 u 20 časova = Loš 106,26; PM2,5 u 20 časova = 80,25

Sreda: PM10 u 20 sati = 158,41; PM2,5 u 20 sati = 108,57

Četvrtak: PM10 u 19 časova = 157,62; PM2,5 u 19 sati = 100,59

Petak: PM10 u 19 sati = 149,59; PM2,5 u 19 časova = 98,20

Subota: PM10 u 8 sati =  118,32; PM2,5 u 8 časova = 70,94

Nedelja, prihvatljiv: PM10 u 1 sat = 76,72; PM2,5 u 22 sata = 55,50

Poštujmo zakon da bi vazduh u Valjevu bio čist

Lokalni odgovor se, na inicijativu građana, obratio nadležnoj inspekciji za zaštitu životne sredine sa zahtevom da proveri da li Šumsko gazdinstvo Boranja, Šumska uprava u Valjevu poštuje Zakon o zaštiti vazduha. Zahtev je sadržao inicijativu da nadležna inspekcija proveri da li ovo javno preduzeće meri emisije štetnih materija iz svoje kotlarnice i dimnjaka u Pop Lukinoj ulici i da li primenjuje mere za smanjenje količine emisija. Nadležni inspektor za zaštitu životne sredine nije nažalost postupio po zakonu i obavio kontrolu rada operatera.

Operateri, pravna lica, privredna društva i preduzetnici koji koriste postrojenja za proizvodnju toplotne energije sagorevanjem i koja emituju štetne materije u vazduh su saglasno članu 58. Zakona o zaštiti vazduha obavezni da primenjuju mere za smanjenje emisija zagađujućih materija i da redovno kontrolišu ispuštanje štetnih materija u vazduh iz svojih postrojenja.

Zbog toga pozivamo građane da ukazuju inspekciji za zaštitu životne sredine Gradske uprave na trgovine, ugostiteljske objekte, zanatske i preduzetničke radnje, proizvodna postrojenja i druge poslovne objekte koji ispuštanju zagađujuće materije u vazduh. Radi se o malim koracima koji mogu doprineti smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu i zaštiti zdravlja stanovnika.

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu već četvrtu grejnu sezonu objavljuje udruženje Lokalni odgovor. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija u vazduhu je Državna merna mreža za automatski monitoring kojom upravlja Agencija za zaštitu životne sredine.

Ocena kvaliteta vazduha (indeks) se obavlja na osnovu informacija koje objavljuje sajt Ekstremna ekologija.

Izveštaj je deo akcije “Aero Alarm 2.0 Borba za čist vazduh i participaciju u Valjevu” koju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Za dodatne informacije u vezi projekta „Aero Alarm 2.0“ molimo Vas da kontaktirate Đorđa Petkovića, Lokalni odgovor, adresa lokalniodgovor@gmail.com i telefon 060 411 53 99. Za dodatne informacije u vezi USAID-a, molimo Vas da kontaktirate Mirjanu Vukšu Zavišić na imejl adresu mvuksa@usaid.gov ili broj telefona 065 316 45 30“, navedeno je u saopštenju za javnost Udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva.