17/04/2024
Najnovije vesti

VPO: Stanarima nije obezbeđena alternativa tokom radova na parkingu u Ulici vojvode Mišića

Autor 13/05/2023

Dobra vest da počinje rekonstrukcija parkinga u Ulici vojvode Mišića stanarima stvara dodatne logističke teškoće. I ranije, i pored zakupa, nisu imali obeležena i obezbeđena parking mesta. Sada nemaju alternativni prostor, iako su uredno platili svoje parking karte.

Tražeći rešenje, obratili su se i Udruženju Valjevski pokret otpora.

„Udruženju Valjevski pokret otpora obratili su se naši sugrađani – stanari zgrada u Ulici vojvode Mišića iza objekata Osnovnog, Višeg i Privrednog suda, a povodom najavljenih radova na parkingu iza navedenih sudova. O nameri da se ti radovi obave, stanari su obavešteni isključivo putem medija, svega par dana pre početka otpočinjanja radova i to tako što je Gradska uprava Valjevo izdala saopštenje u kom je navela da će radovi početi 11. maja i da će trajati 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, kao i kolika je vrednost radova.

Veliki broj stanara koji žive u zgradama u neposrednoj blizini ovog parkinga imaju vozila i za parkiranje istih plaćaju mesečne karte JKP Vidrak Valjevo. Mnogi od tih stanara kupuju karte za parkiranje i za nekoliko meseci unapred, o čemu postoji evidencija u JKP Vidrak. Pored toga, u jednom delu Ulice vojvode Mišića već je ograničeno parkiranje zbog rekonstrukcije zgrade Višeg suda tako da se ta parking mesta ne mogu koristiti.

Inače, parking iza navedenih sudova i u redovnim okolnostima veoma je sporan za stanare okolnih zgrada. Svakodnevno se dešava da stanari satima kruže po parkingu na kome nema slobodnih mesta za parkiranje, a kojih nema ni u okolnim ulicama iz razloga što je mali broj označenih parking mesta, tako da stanari koji uredno plaćaju svoje stanarske karte za parkiranje gube vreme, novac i nerve zbog problema nepravilnog regulisanja parkiranja u ovom delu grada. Zbog najavljenih radova, koji su vanredna okolnost, sasvim je očigledno koliki problem tek nastaje za stanare ovih zgrada!

Valjevski pokret otpora ovaj problem vidi kao očigledan primer nepoštovanja građana i kao jedan od mnogih primera odnosa gradske uprave prema građanima, kojima treba da bude na usluzi kao javna služba.

Naime, Gradska uprava obraća se građanima Valjeva samo dva dana pred početak radova nekakvim opštim saopštenjem sa veoma šturim informacijama, bez ponuđenih alternativa za parkiranje i bez ikakvog pribavljanja mišljenja stanara ili razgovora sa stanarima obzirom da se radi o specifičnom mestu parkinga – u strogom centru grada i bez alternativnih mesta za parkiranje ili sa malim brojem alternativnih mesta za parkiranje i to stanarima koji su svoje mesečne karte platili, neki od njih i za više meseci unapred.

Sa druge strane, stanari su u ugovornom odnosu sa JKP Vidrak plaćanjem cene mesečnih karata pa je jasno da su na ovaj način oni onemogućeni da koriste svoja prava iz tog ugovornog odnosa, kao i da faktički ne dobijaju uslugu koju su redovno platili navedenom javnom komunalnom preduzeću. Ponovo napominjemo da eventualna alternativna parking mesta nisu rezervisana samo za ove građane i da su parking mesta na obližnjim parkinzima slobodna za celokupno građanstvo tako da su po pravilu zauzeta, zbog čega je parkiranje na njima skoro nemoguće.

Pored svega navedenog, postavlja se pitanje da li bi predmetnom parkingu u centru grada trebalo da bude promenjena namena, tako da ga prvenstveno koriste stanari zgrada sa mesečnim kartama i označenim mestima, a ostatak parking mesta, ukoliko ih ima, da bude ostavljen na korišćenje ostalim građanima uz plaćanje parking karata veće vrednosti i kraćeg trajanja od ostalih parkinga u gradu baš zbog svoje specifičnosti.

Shodno iznetom, zahtevamo da se Grad Valjevo i JKP Vidrak uključe u ovaj problem i da ga reše tako što će za stanare ovih zgrada rezervišu parking mesta u okolnim ulicama čime će im obezbediti mesto za parkiranje i izvršiti preuzetu obavezu po osnovu kupljenih mesečnih parking karata. I da, nakon završetka radova, u saradnji sa ovlašćenim licima – upravnicima ovih zgrada i samih stanara trajno reše pitanje parkinga iza objekata Osnovnog, Višeg i Privrednog suda pre svega u korist stanara zgrada koje okružuju navedeni parking,“ navedeno je u saopštenju Valjevskog pokreta otpora.