28/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Autor 28/09/2021

Na danas održanoj, 40. sednici Gradskog veća, razmatrano je pet tačaka dnevnog reda, a kao prva tačka našao se predlog Odluke o izboru direktnih korisnika – privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije.
Javnim pozivom za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva, koji je objavljen 9.7.2021. godine na oglasnoj tabli Gradske uprave Valjeva i zvaničnoj internet stranici grada Valjeva, vršen je izbor privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji grada Valjeva i to:

1. ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova, krovova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru porodičnih kuća i stanova, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara;

2.zatim,ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova, krovova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru stambenih zgrada i izrada tehničke dokumentacije za navedene radove, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara;

3.potom, zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu
od 4.000.000,00 dinara;

4.nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) grejača prostora za porodične kuće, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara. Komisija je 6.8.2021. godine izvršila ocenu pristiglih prijava podnetih na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije i utvrdila da su za mere 1. i 2. stigle po dve prijave, za meru broj 3. stiglo je 14 prijava, i za meru broj 4. sedam prijava, da nije bilo neblagovremenih prijava i da sve prijave ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu.

Pored ove odluke, utvrđen je Pravilnik o sufinansiranju mera enrgetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Mere predviđene ovim pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji
korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Valjeva.

Članovi Gradskog veća, razmatrali su Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stambenim zgradama i stanovima za 2021. godinu.

Pozivna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Valjeva, www.valjevo.org.rs ili na Pisarnici Gradske uprave grada Valjeva. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva građani se mogu obratiti na kontakt telefon 014/294-749 i elektronsku adresu: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.org.rs.

Razmatran je Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveze Zdravstvene ustanove Apoteka Valjevo, kojim se utvrđuje način izmirenja neizmirenih obaveza za zaposlene u cilju rešavanja viška zaposlenih ZU Apoteka Valjevo na dan 30.9.2021. godine. Sredstva za realizaciju navedenih rashoda planirana su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.

Na današnjoj sednici Gradskog veća prihvaćen je pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Valjeva, Zajedičkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina i Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.