21/06/2024
Najnovije vesti
PSD-Magles-iz-Valjeva-akcija-10-septembra-2022-na-Divcibarama.jpg Objektiva.rs Valjevo

17. VASKRŠNJI SUSRET PLANINARA SRBIJE NA MALJENU

Autor 05/04/2023

Prema kalendaru akcija Planinarskog saveza Srbije, PSD „Magleš “ iz Valjeva priređuje tradicionalnu akciju „Vaskršnji susreti planinara Srbije“ koja će biti održana u ponedeljak, 17. aprila 2023. godine.

Planinarsko smučarsko društvo „Magleš“ organizuje akciju na planini Maljen, čije je polazište kod planinraskog doma PSD Magleš Valjevo na Divčibarama. Svi zainteresovani treba da dođu, do 9 časova, radi prijave u planinarskom domu PSD Magleš Valjevo na Divčibarama.

Prema planiranom programu akcije, od 8 sati i 30 minuta je posluženje učesnika sa čajem ili kafom. Od 9 sati i 15 minuta – pozdravna reč predsednika društva. U 9 sati i 30 minuta je start akcije – za stazu II. U 10 sati i 30 minuta je start za učesnike koji su izabrali stazu I i njihovo povratak je planiran oko 13 časova. U 15 sati je očekivan povratak za planinare sa staze II. Po završetku akcija, za sve učesnike biće priređena tucijada šarenim jajima.

Prema navodu organizatora PSD Magleš, staza I je laka, kružna, uz visinsku razliku od 350 metara, u dužini od 7 kilometara. Polazi od Doma do Krčmarske reke i preko Velikog brda je povratak na polazište.

Staza II je kružna, uz visinsku razliku od 500 metara, ukupne dužine 15 km, oko pet časova hoda. Trasa je: Dom – Crna Kamenica – Veliki Maljen – Manastirica – Dom. Staza je zahtevna, uključujući prelazak reke i preporučena je za planinare dobre kondicije.

Učesnici treba da prilagode odeću i obuću vremenskim uslovima i d ponesu rezervnu opremu za presvlačenje, kao i hranu i vodu.

Zainteresovani za učešće u Vaskršnjoj akciji planinara PSD Magleš, treba da se prijave putem Obrasca1 KPP.

Prijave i informacije putem telefona 014-236-377 Planinarsko – smučarskog društva Magleš iz Valjeva, radnim danima, od 11 do 13 časova.

75 godina SPD Magleš Valjevo prenosi Objektiva.rs

Takođe i putem telefona 063/365-208 predsednika PSD Magleš iz Valjeva, Milomira Miloševića. Kao i 062/851-7086 domara na Divčibarama – Dušana Obradovića; 065/289-4577 potpredsednika društva – Dragana Pantelića i 064/396-0128 komisije za akcije, a zadužen za Divčibare je Slavko Nikolić.

Obaveze vođa i vodiča koji dolaze sa svojim grupama su da organizatoru predaju overen spisak učesnika na propisanom obrascu br.1. Svi učesnici treba da imaju važeće zdravstvene knjižice i planinarske knjižice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. Učesnici treba da budu zdravi, odgovarajuće psiho – fizičke kondicije, da mogu da pešače prema datom programu i da imaju odgovarajuću odeću, obuću i opremu. Vođe i vodiči grupa planinara su odgovorni za svoje grupe.

Napomene za učesnike

Svi učesnici učestvuju na sopstvenu odgovornost i potrebno je da su u odgovarajućoj fizičkoj kondiciji.

Od učesnika je očekivana maksimalna odgovornost prema sebi i ostalim učesnicima akcije, a od vođa grupa i vodiča da brinu o svojim članovima i na taj način pomognu organizatoru.

Učesnici treba da u potpunosti poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Svaki učesnik je dužan da primenjuje mere zaštite, planinarske etike, uputstava organizatora, važećih pravilnika i da bude ekološki savestan.

Organizatori upućuju molbu učesnicima ne bacaju otpatke od hrane, konzerve, plastične kese i boce i slično, kako bi sačuvali prirodu od komunalnog otpada i zagađenja.

Da svi učesnici imaju overene zdravstvene i planinarske kartice.

Učešće maloletnih osoba, mlađih od 16 godina moguće je isključivo uz prisustvno roditelja ili staratelja.

Organizator nije odgovoran za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon organizovanog polaska, kao ni za učesnike koji odaberu drugi pravac kretanja od predviđenog. Svi učesnici akcije to čine na sopstvenu odgovornost, podseća PSS.