15/04/2024
Najnovije vesti
Zorica-Jocic-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Rok za podnošenje predloga za Nagradu grada Valjeva do 15. februara

Autor 31/01/2024

U okviru obeležavanja Dana Grada Valjeva, 20. marta, je i uručivanje godišnjih nagrada, koje mogu biti dodeljene pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu, i može biti dodeljena istom subjektu više puta. Ovog puta, rok za podnošenje predloga je 15. februar 2024. godine, za postignuće ili ostvareno delo u periodu od 1. januara do 31. decembra prošle 2023. godine.  

Obaveštenje o uslovima za Nagradu grada Valjeva objavljeno je na sajtu  www.valjevo.rs podsetila je Zorica Jocić, predsednica Komisije za uručenje nagrade Grada Valjeva.

“Grad Valjevo je uputio poziv za predloge za dodelu nagrade Grada Valjeva za 2023. godinu. Taj poziv sadrži objašnjenje koji su uslovi pod kojima treba prijaviti kandidate.

Radi se o tome da u Odluci o dodeli nagrade, koju je usvojila gradska Skupština, jasno stoji kojih je to 14 oblasti u okviru kojih se vrši dodela najvišeg priznanja Grada Valjeva. To je 14 utvrđenih oblasti: privreda; poljoprivreda; obrazovanje i vaspitanje; stvaralaštvo i dostignuće učenika i studenata; zatim nauka, inovacije i pronalazaštvo; urbanizam i arhitektura; zaštita životne sredine; medicina i briga o zdravlju; socijalna zaštita i humanitarni rad; humanost; zatim kultura i umetnost; čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja; zatim informisanje i društveno angažovanje; i sport.

Dakle, 14 različitih oblasti u kojima mogu biti prijavljeni ili pojedinci ili grupe, ili pravna lica, za postignuće u godini koja prethodi godini u kojoj se dodeljuje nagrada.

Svi predlozi mogu se dostaviti na pisarnicu Gradske uprave i kada se objedini i kada se završi ovaj javni poziv, 15. februara, nakon toga prva trijaža predloga se vrši od strane Komisije za dodelu nagrade Grada Valjeva.

Ukupno u jednoj godini se dodeljuje 14 nagrada, s tim što u jednoj oblasti mogu se dodeliti najviše dve nagrade za tu godinu. Isto tako, ne mora se za svaku oblast dodeliti nagrada jer dešava se, s obzirom na veliki broj oblasti, nekada ne stignu predlozi za neku oblast. Ali se dešava da za pojedine oblasti stigne jako puno kvalitetnih predloga i to su slatke muke za komisiju kada treba odabrati od mnoštva predloga jedan koji je kvalitetan.

S tim u vezi volela bih da naglasim i to da oni koji predlažu, moraju obavezno navesti za koju oblast kandiduju određenog pojedinca ili grupu jer je to bitno zbog rada komisije da bi bilo raspoređeno tačno po oblastima. Ali, s obzirom da je veliki broj oblasti i da su one međusobno povezane, nije loše ako neko ima dilemu da li postignuće pripada jednoj, drugoj ili trećoj oblasti, navesti svaku oblasti, jer onda to omogućava Komisiji da razmatra taj predlog, ne samo u jednoj, već u više onih oblasti koje su navedene.

Što se Komisije za dodelu nagrade Grada Valjeva tiče, ona ima 11 članova, i sekretara bez prava odlučivanja. Sekretar obavlja stručne i administrativne poslove. Od tih 11 članova, tri su odbornika Skupštine Grada Valjeva, i osam je stručnjaka iz različitih oblasti. Komisija svoje odluke donosi većinom glasova. Komisija ne može da predlaže svoje kandidate. Zadatak Komisije je samo da, od pristiglih predloga, izvrši izbor onih koji su, po njenom mišljenju, najbolji. Sa takvim mišljenjem, ide se na gradsku skupštinu, gde se obrazlaže izbor Komisije i nakon toga, Skupština Grada Valjeva je ta koja donosi odluku kome će biti dodeljene nagrade za proteklu godinu.

Sama nagrada se sastoji iz diplome i iz novčanog iznosa. Posebnim aktom Grad Valjevo utvrđuje visinu iznosa za svaku godinu, a što se diplome tiče o izgledu je zadužena Komisija i diploma uvek mora sadržati i grb Grada Valjeva”, rekla je predsednica Komisije, Zorica Jocić, dodavši:

“Pozvala bih sve gađane, ne samo iz Valjeva, nego odakle god ko želi da prijavi svoje kandidate za dodelu nagrade jer dobitnik je lice koje ima prebivalište u gradu Valjevu, ili je provelo bar 10 godina u gradu Valjevu, ali u izuzetnim slučajevima  to mogu biti i lica koja ne žive na teritoriji grada Valjeva, ali su svojim doprinosom, svojim radom, svojim dostignućima znatno uticali na razvoj, unapređenje i afirmaciju Grada Valjeva.

Pored ovih 14 nagrada, dodeljuju se i dve specijalne nagrade, i to iz tri oblasti. I to za: životno delo, afirmaciju grada i humanitarni rad i brigu o ljudima. Najviše se mogu dodeliti dve specijalne nagrade i u protekle dve godine smo to iskoristili i imali po dve specijalne nagrade.

Treba reći da se nagrada može dodeliti i posthumno. Imali smo i takvu situaciju kada smo dodelili nagradu vladiki Milutinu koji je preminuo u godini koja prethodi godini u kojoj je dodeljena nagrada.

Uglavnom, pravila se znaju, procedure se znaju i mi pozivamo sve da predlože kandidate. Mi ćemo se potruditi da svi zajedno izaberemo najbolje od najboljih koji su predloženi. Inače, sama procedura dodele nagrade Grada Valjeva biće održana na Dan Grada Valjeva, 20. marta. Tada će gradonačelnik uručiti ta vredna priznanja pojedincima i grupama, u saradnji sa svojim saradnicima”, rekla je predsednica Komisije, Zorica Jocić.