25/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo iz aviona foto Dragan Krunic Objektiva.rs Valjevo

Svetski dan slobode medija 3. maj

Autor 03/05/2023

Slobodno izražavanje, raznovrsne teme i objektivan i odgovoran pristup pri informisanju su bazni normativi funkcionalnog društva u kome je bitan element sloboda medija.

Generalna skupština UN je 1993. godine uvela 3. maj – Svetski dan slobode medija, kao podsetnik vladama na obavezu poštovanja slobode medija.

Sloboda izražavanja, nezavisnost medija i otvorena rasprava, a ne kontrola informacija, ključna su načela na kojima počiva evropska demokratija, koja će nam omogućiti da prebrodimo velike izazove sa kojima se naše zemlje suočavaju” zagarantovano je članom 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Novinari u Srbiji često su ugroženi pri obavljanju posla, uprkos zakonskim garancijama bezbednosti. Prema podacima NUNS-a, 2008. godine registrovana su 144 napada na novinare, a 2020. čak 189. Od početka 2023. već 37.