25/05/2024
Najnovije vesti
Aero zagađenje 03 12 2022 zagadjen vazduh smog Valjevo-03-12-2022-smog-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs Valjevo

AERO ALARM: 122 DANA DIŠEMO ZAGAĐEN VAZDUH U VALJEVU

Autor 06/12/2022

U Valjevu već 122 dana, od početka 2022. godine, tokom kojih su prekoračene granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu.

Dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva koji naglašavaju: “Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima.”

“Uz mala odstupanja vazduh generalno loš. Najviša srednja dnevna koncentracija u subotu, 3.12.2022. suspendovane PM 10 čestice 116,17 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u subotu, 3.12.2022. u vrednosti 101,14 µg/m3. U subotu je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 18 časova u vrednosti od 212,06 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice, a takođe u subotu u 18 sati vrednost od 186,43 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 5.12.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 122 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.”

Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima (Najviše dnevne koncentracije (suspendovane čestice) µg/m3 Indeks Prosečne dnevne koncentracije µg/m3)

PM 10 PM 2,5 PM 10 Čas PM 2,5 Čas
28.11.2022. Loš 52,99 42,23 99,02 17 65,57 17
29.11.2022. Loš 46,90 35,62 107,24 7 78,76 7
30.11.2022. Loš 42,41 32,09 83,54 8 62,51 8
1.12.2022. Srednji 23,16 18,35 39,53 16 33,83 16
2.12.2022. Loš 58,49 48,19 123,42 21 110,52 21
3.12.2022. Veoma loš 116,17 101,14 212,06 18 186,43 18
4.12.2022. Loš 69,80 63,07 190,47 00 177,21 00

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

www.lokalniodgovor.rs