13/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • POVODOM SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA
Ženski životi su važni 06 12 2020 Beograd

POVODOM SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA

Autor 19/05/2022

Povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, Ministarstvo pravde je pokrenulo sajt “Isključi nasilje” uz podsećanje da je Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja proglašen 2017. godine, u znak sećanja na 18. maj 2015. godine, kada je u porodičnom nasilju za 3 dana u Republici Srbiji ubijeno sedam žena.

“Ovim zakonom, koji je počeo da se primenjuje 1. juna 2017. godine, znatno je unapređen normativni okvir u oblasti zaštite žena i devojčica od rodno zasnovanog nasilja.

Zaključno sa aprilom mesecom ove godine, Grupe za koordinaciju i saradnju, koje su formirane u skladu sa ovim zakonom na području svakog osnovnog javnog tužilaštva u Republici Srbiji, sastale su 13.264 puta, razmotrile ukupno 232.619 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i izradile ukupno 75.489 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi, a sudovi u Republici Srbiji su u 87.631 slučajeva produžili hitnu meru za 30 dana.

Pored ovog vida sveobuhvatne i koordinisane multisektorske saradnje državnih organa, u cilju preventivnog delovanja i sprečavanja nasilja u porodici, te pružanja pravovremene i delotvorne zaštite svim ženama i devojčicama, Ministarstvo pravde je tokom 2021. godine revidiralo i unapredilo sajt „Isključi nasilje“ i uskladilo ga sa novim propisima, pre svega sa Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja (2021-2025.).

U cilju transparentnosti rada i javne dostupnosti informacija, Ministarstvo pravde, u skladu sa višegodišnjom dobrom praksom, deo sajta posvećuje objavljivanju statističkih podataka.

Na ovaj način revidiran i unapređen sajt “Isključi nasilje” Ministarstvo pravde je zvanično pustilo u rad baš na današnji dan, 18. maja 2022. godine, kao dan sećanja na sve žene koje su tragično stradale u partnerskom i porodičnom nasilju. Neka nas ovaj dan opominje i podseća na odgovornost da, u skladu sa principom nulte tolerancije na nasilje, ne samo danas, već svakog dana ulažemo napore radi postizanja zajedničkog cilja – stvaranja bezbednog okruženja za sve žene i devojčice,” navedeno je na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije.

Za 2021. godinu u Centru za socijalni rad u Valjevu obrađeno preko dve stotine slučajeva nasilja nad decom i odraslima, odnosno 181 slučaj nasilja na devojčicama i ženama i 44 nad dečacima i muškarcima; 186 žrtava je tokom prošle godine prvi put prijavilo nasilje, dok je u čak 39 slučajeva reč je o višestrukom nasilniku.

Nasilje doživljavaju i deca, tako da je u prošloj 2021. godini devetoro dece bilo žrtva nasilja, šest devojčica i tri dečaka; u adolescentskom uzrastu nasilje je doživelo čak 16 devojčica i dva dečaka. Prijavljeno je 139 slučajeva u kojima su žrtve nasilja bile odrasle žene i u 18 slučajeva nasilje su prijavili odrasli muškarci. U slučajevima nasilja nad starijima, nasilje je doživelo 20 starijih ženskih osoba i 21 stariji muškarac, registrovano je u Centru za socijalni rad u Valjevu.