25/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS U PRVI OSNOVNE
foto Objektiva.rs Valjevo

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS U PRVI OSNOVNE

Autor 28/01/2022

Podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počinje 1. februara.

Za prijavu deteta na uvid se podnosi važeća lična karta, sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom.

Osnovna škola dužna da upiše svako dete sa pripadajućeg područja. Na zahtev roditelja, ili staratelja, moguće je upisati dete sa područja druge škole, u zavisnosti od prostornih i kadrovskih mogućnosti.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.