08/06/2023
Najnovije vesti
Skupština Grada Valjeva Objektiva.rs

USVOJENE SVE TAČKE SA DNEVNOG REDA

Autor 12/03/2022

Hronološki, na početku 23. sednice Skupštine grada Valjeva usvojena je dodatna tačka dnevnog reda, predlog Odluke o prestanku mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva, Stanka Terzića, i predlog je prihvaćen.

Rad je nastavljen u skladu sa planiranim dnevnim redom, odnosno usvojeni su predlozi za nagrade grada Valjeva, koje će dobitnicima biti uručene na Svečanoj akademiji 20. marta, povodom proslave Dana grada.

Usvojen je godišnji plan rada Predškolske ustanove “Milica Nožica” za 2021/2022. godinu, čemu je prethodila diskusija.

Odbornica Sandra Matić je, pored ostalog, rekla: “Četiri godine Ustanova “Milica Nožica” uopšte nije bila na Skupštini. Ne znam da l’ se neko seća, ja se vrlo dobro sećam, nama planovi nisu usvajani. Drago mi je što je neko prepoznao to, setio se, pa pozvao i Ustanovu.
Ovo je jedna od većih Ustanova u Valjevu. Ono sa čime se mi borimo, i borili smo se sve ove godine, je taj manjak kapaciteta za prijem dece, to smo svi upućeni. Ja šest godina slušam da će se kapaciteti u Valjevu – proširiti
,” rekla je odbornica Matić govoreći o PU Milica Nožica:

“Ali nam treba velika saradnja sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Za ove dve godine, kalendarski tri radne naše školske, naučili smo da treba da se poštuje struka. Pa vas molim da se svi zapitate, da li je sad došlo vreme da se posluša struka vaspitača jer mnogi nas doživljavaju kao “tete” za čuvanje dece. Mi to nismo. Mi imamo završene fakultete i nadam se da će prvim rebalanskom budžeta, kao što je dogovoreno po novoj sistematizaciji, vaspitačima koji su završili fakultet i kome je škola priznata, biti isplaćen i lični dohodak u skladu sa zakonom, i samim tim vas pozivam da budete malo otvoreniji, da nas čujete. Mi treba i digitalno da se opremimo, i nameštaj u vrtiću treba da se opremi, za sve to trebaju sredstva, i ja se nadam, isto tako, da ćemo rebalansom dodeliti i ta sredstva, ne možemo mi sve sami. Prostori treba da nam se preurede u te prostorne celine, svaki vrtić, kako bude mogao. Dva vrtića su izabrana za jezgro odakle sve kreće, tako da vas molim da zajedničkim snagama sve to uspemo nekako, do septembra, da privedemo, da možemo normalno da radimo, uz vašu pomoć, uz pomoć roditelja, lokalne zajednice kao što sam rekla, kako bi što bolje vaša deca – naša deca, kroz igru, naučila ono što ih interesuje u tom predškolskom periodu.”

Potom je reč dobio odbornik Dragan Popović, iz koalicije SPS-JS: “Evo prošlo je vreme, mi ne znamo, kao odbornici, da li su ti uslovi loši za decu, ili se nešto promenilo? Glavna priča u ovom predlogu, ili izveštaju, bila je o ciframa. Ono što sam ja uspeo da ispratim, je da fali para i para
Interesuje me jedno: šta je taj kolektiv uradio, sem što malo – malo, koliko znam, ima i do dan danas, v.d.direktora. Da ne kažem, doživotno, što mislim da nije u redu. Neću da ulazim, ko je za to odgovoran, neko jeste, sigurno,” pored ostalog naznačio je odbornik Popović.

U diskusiju se uključio i odbornik Željko Trifunović iz Lokalnog fronta iz Valjeva koalicije Moramo: “Za razliku od prethodnog govornika, ja bih upr’o prstom, pre svega ovde u nas 51 koje su izabrali građani da donosimo jako bitne odluke, a jako bitna odluka i jako bitna delatnost koja je predstavljena u ovom planu na 200-stotinak strana.

Treba da nas je sramota što deca, kada dođu u najveći objekat u Suvoborskoj ulici, prvo što udahnu, udahnu dim od lignita iz obližnje kotlarnice. Čuo sam da je preko milion dinara 31. decembra bilo na računu ove Ustanove, pa pre svega želim da znam da li su sva dugovanja prema zaposlenima, koji su bili angažovani na određeno vreme, privremene i povremene poslove, isplaćena jer znamo da je to bio problem u prethodnom periodu.
Sledeća stvar, interesuje me, a nigde se ne pominje u programu, šta se desilo sa svim onim idejama i projektima, koje je uradila ova Predškolska ustanova, a tiču se recimo nadogradnje obdaništa u “Kolubari 2” a čuli smo i u prethodnom periodu i od gradonačelnika i od predstavnika vlasti, da postoji ideja za pravljenjem novog objekta, gore negde kada se pođe na Peti puk, u neposrednoj blizini hotela “Jablanice”, ako ime neko da odgovori,” pored ostalog rekao je Trifunović.

Diskusiju o planu rada Predškolske ustanove “Milica Nožica” za 2021/22. godinu je zaključio gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, pored ostalog, navodeći:

Završili smo tehničku dokumentaciju, za prenamenu stare Šeste škole i pretvaranje tog objekta u dva vrtića, kapaciteta oko 450 mesta. Znači, završili smo projektno – tehničku dokumentaciju, projekat za izvođenje smo poslali Ministarstvu prosvete i očekujemo odgovor da li ćemo dobiti neka sredstva iz kredita Svetske banke za taj projekat. Ukoliko ne budemo dobili sredstva, taj projekat, odnosno ta dva vrtića uradićemo iz budžeta Grada Valjeva. Moramo pronaći sredstva i očekujem da te objekte privedemo nameni do kraja godine.

gradonačelnik Lazar Gojković Valjevo

Takođe, moram da kažem da smo uradili urbanistički projekat za novi vrtić u Naselju Sretena Dudića, takođe smo aplicirali kod Ministarstva prosvete za kredit Svetske banke, za te linije koje se odnose na izgradnju novih dečjih vrtića u Srbiji. Projekat je i dalje u fazi obrade i očekujemo informacije i što se tiče tog novog vrtića.
Pomenuli ste vrtić Bambi u Kolubari 2. I sa tim projektom smo aplicirali kod jedne ambasade i tu moramo uraditi male korekcije tog projekta
,” rekao je gradonačelnik.

Usvojeni su programi PU “Milica Nožica”, Centra za socijalni rad “Kolubara”, kao i ustanova za kulturu: Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović”, Moderne galerije, Umetničkog studija Radovan Trnavac Mića, Centra za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Istorijkog arhiva Valjevo, kao i Ustanove za fizičku kulturu “Valis”, i nakon petočasovnog zasedanja je proglašena pauza.

U nastavku zasedanja ostvaren je kvorum od 38 odbornika.

Usvojeni su program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Valjeva za 2022. godinu i Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi;

kao i Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekta javnog vodovoda u 2022. godini, zatim i Odluka o cenama za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekta javnog vodovoda i kanalizacije JKP Vodovod Valjevo.

Prisutni odbornici na posle podnevnom zasedanju Skupštine grada Valjeva, usvojili su i program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2022. godinu.

Pretres predloga odluke o pristupanju Grada Valjeva u članstvo udruženja “Pokret za decu tri plus” iz Čačka, uslovio je burnu diskusiju. Nakon predstavljanja plana, od strane člana Gradskog veća, Marka Jeftića, za reč se javio odbornik Dragan Popović, zapitavši zašto takvu inicijativu nije pokrenuo iko iz Valjeva, pored ostalog rekavši:

Opreznost je majka mudrosti. Malo mi ovde neke stvari nisu jasne. Logično bi bilo da Ministarstvo prosledi cirkularno pismo i onda da imamo nešto. A ne: ima osmišljeno udruženje iz Čačka, lepa priča. Ali, mi u ovoj zemlji imamo mnogo razno raznih priča.”

Povodom pretresa navedene tačke dnevnog reda odbornik, Željko Trifunović je rekao: “Što se tiče grupe građana Lokalni front VA i koalicije MORAMO, pre svega mi smatramo da ovo treba da bude rešeno sistematski, na nivou države.”

U dopunskom obrazlaganju, član Gradskog veća Grada Valjeva, Marko Jeftić, je rekao: “Što se tiče “Pokreta za decu tri plus” u Srbiji, mi nismo prvi grad u Srbiji, mi smo 23. grad u Srbiji koji potpisuje ugovor i ovo je jedna velika stvar. Ja razumem da vi imate neke sad ideje i zamerke, ali dobro, što to vi niste smislili možda pre pet godina, 10 godina, ako ste toliko pametni,” pored ostalog poručio je sa skupštinske govornice član Gradskog veća Marko Jeftić, na šta je, iz klupe, reagovao odbornik Popović.

Usvojena je Odluka o pristupanju Grada Valjeva u članstvo Udruženja “Pokret za decu Tri plus” iz Čačka, radi obezbeđivanja finansijskih olakšica pri kupovini robe i za usluge za porodice sa troje i više dece.

U nastavku zasedanja usvojene su i ostale odluke sa skupštinskog dnevnog reda.

Pozitivno je izglasana Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva, povodom otvaranja osnovnoškolskog izdvojenog odeljenja Muzičke škole “Živorad Grbić” u Osečini.

Odbornici su usvojili Odluku o pokretanju inicijative za proširenje područja slobodne zone Šabac na područje grada Valjeva, na osnovu dostavljenog pisma o namerama privrednog društva Bizerba d.o.o. Beograd.

Valjevo Skupština

Usvojena je Odluka o izmenama metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog upravljanja, odnosno korisnici budžeta Grada Valjeva, Opšta bolnica i Zavod za javno zdravlje, oslobođeni su plaćanja troškova priključivanja na sistem daljinskog grejanja.

Usvojena je Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Valjeva za prethodnu godinu.

Usvojena je Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP Polet.

Za direktora JKP Toplana – Valjevo, na četiri godine imenovan je Janko Gagić, diplomirani matematičar iz Valjeva.

Za direktora JKP Vodovod – Valjevo, takođe na period od četiri godine, imenovan je Ivan Filipović, diplomirani ekonomista iz Valjeva.

U celini je usvojena 27. tačka dnevnog reda, kadrovska pitanja, čime su prihvaćena rešenja o imenovanju direktora Narodnog muzeja Valjevo, kao i o obrazovanju Komisije za podizanje spomenika i skulpturnih dela na teritoriji grada Valjeva i rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miloš Marković iz Donjih Leskovica, čime je, nakon nepunih osam sati rada, završeno 23. zasedanje Skupštine Grada Valjeva.