16/06/2024
Najnovije vesti
Valjevo Srbija referendum Ustav CRTA

DO 13 SATI IZAŠLO 12% GLASAČA

Autor 16/01/2022

Na referendumu o izmenama Ustava u delu o pravosuđu do 13 časova na glasanje je izašlo ukupno 12 odsto građana, saopštila je Posmatračka misija Crte. Statistička greška sa intervalom poverenja od 95% iznosi +/- 0,5 odsto.

Poređenja radi na parlamentarnim izborima 21. juna 2020. godine do 13 časova na glasanje je izašlo 22,9 odsto birača.

Posmatračka misija Crte ima raspoređene posmatrače na 300 glasačkih mesta određenih na osnovu slučajnog uzorka, reprezentativnog za Srbiju, bez glasača sa Kosova i Metohije.

Posmatranje procesa glasanja na takvom uzorku omogućiće Crti da izveštava o toku glasanja, poštovanju zakona i procedura, izlaznosti i rezultatima referenduma.

Crta će uložiti dodatne napore da sakupi informacije o toku glasanja na glasačkim mestima u četiri opštine (Kuršumlija, Novi Pazar, Raška i Vranje) kojima je Republička izborna komisija, u noći pred početak glasanja, dodala glasače sa Kosova i Metohije, ali se ova glasačka mesta neće uzimati u obzir prilikom izveštavanja o izlaznosti i rezultatima.

Inače, posmatrači Crte su na 300 glasačkih mestima od trenutka pripreme glasačkog mesta za otvaranje, od 6 ujutru, pa sve dok članovi glasačkih odbora ne objave rezultate referenduma za posmatrano glasačko mesto, čime se obezbeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja na glasačkim mestima.

Crta nema raspoređene posmatrače i ne prati proces glasanja na glasačkim mestima u inostranstvu, kao i u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.