17/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • EDUKATIVNA SESIJA SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA GINEKOLOGIJE DOMA ZDRAVLJA
Dom-zdravlja-Valjevo-edukativna-sesija-07-07-2022-

EDUKATIVNA SESIJA SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA GINEKOLOGIJE DOMA ZDRAVLJA

Autor 09/07/2022

Članica Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i saradnica Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA, Svetlana Janković Beljanski, održala je edukativnu sesiju sa zdravstvenim radnicima odeljenja ginekologije Doma zdravlja u Valjevu.

Sesija je održana 7. jula 2022. godine u prostorijama Doma zdravlja u Valjevu u cilju povećanja kapaciteta zdravstvenih radnika za postupanje sa ženama sa invaliditetom.

Edukativna sesija je održana u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika. Projekat realizuje Оrganizacija za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA). Projektne aktivnosti će realizovati članice Inicijative iz Novog Kneževca, Užica, Temerina, Vranja, Raške i Valjeva.

Cilj projekta je da se poveća nacionalni kapacitet za pružanje integrisanih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama sa invaliditetom, da se omogući da žene sa invaliditetom donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uz poštovanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva.

Svetlana Janković Beljanski je sa zdravstvenim radnicima odeljenja ginekologije Doma zdravlja u Valjevu govorila o preprekama sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava, nepristupačnosti zdrasvtvenih ustanova (arhitektonska, komunikacijska, informacijska) i predstavila je smernice za postupanje zdravstvenih radnika sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta. Svetlana je istakla da je Dom zdravlja u Valjevu nakon renoviranja pristupačan ženama sa invaliditetom, da je na odeljenju ginekologije obezbeđena odgovarajuća oprema koja omogućava nesmetano obavljanje pregleda.

Dom-zdravlja-Valjevo-edukativna-sesija-07-07-2022-

Lekarka Ivana Rakić sa odeljenja ginekologije istakla je da su prepoznate prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom i da su obezbeđeni adekvatni uslovi za obavljanje pregleda.

“Dom zdravlja Valjevo ima pristupnu rampu za žene sa invaliditetom, lift koji vodi do ginekološkog odeljenja, pristupačan toalet i hidraulične ginekološke stolove. Žene sa invaliditetom u manjem procentu dolaze na ginekološke preglede u odnosu na žene bez invaliditeta. Do sada smo imali dve žene sa oštećenjem sluha kojima smo vodili trudnoće, komunikacija se nesmetano odvijala pisanjem na papiru. Na preglede dolaze i žene sa fizičkim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom, najčešće uz pratnju nekog od članova porodice.”

Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA je u saradnji sa UNFPA sprovela nekoliko inicijativa koje su bile usmerene na jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom za samozastupanje i zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava u navedenih šest lokalnih zajednica, među kojima je i Valjevo.

Zahvaljujući intenzivnoj mentorskoj podršci žene sa invaliditetom su osnažene da mapiraju postojeće barijere na planu očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, da ih prezentuju javnosti i ključnim akterima lokalne zajednice, kao i da sprovedu konkretne akcije zagovaranja za poboljšanje situacije.

Pored uspešnih akcija, neposredan rezultat bilo je i osnivanje mreže Inicijative žena s invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji. Nastavkom projektnih aktivnosti dodatno se podržava i osnažuje kapacitet mreže u opštinama u kojima je ostvaren vidljiv napredak, kao i za proširenje njenog delovanja na druge lokalne sredine.

Projektom su predviđeni paralelni edukativni programi, kako za žene s različitim vrstama invaliditeta, u cilju njihovog osnaživanja za samozastupanje i osvešćivanja važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, tako i za medicinske stručnjake kako bi se unapredilo njihovo postupanje sa ženama sa invaliditetom na ginekološkim odeljenjima, bez diskriminacije i komunikacionih barijera.