17/04/2024
Najnovije vesti
13-02-2023-30.-sednica-Skupstine-grada-elektronsko-glasanje-prvi-put prenosi objektiva.rs iz Valjeva

30. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA

Autor 13/02/2023

Na današnjoj sednici Skupštine grada Valjeva, usvojena je Odluka o javnom zaduživanju grada Valjeva, u visini od 155 miliona dinara, radi komunalnog i infrastrukturnog opremanja Privredne zone.

„Da bi se Privredna zona opremila sa kompletnom putnom i komunalnom infrastrukturom, drugi deo nedostajućih sredstava od 155 miliona dinara obezbeđuje se iz kreditnog zaduženja. Grad Valjevo je na ovakve investicije čekao više od dve decenije i to je siguran put ka daljem ekonomskom rastu i celokupnom razvoju, ne samo našeg grada, već i Okruga. Povećanjem zaposlenosti u tri fabrike, ali i rastom nivoa zarada, značajno će doći do povećanja prihoda na zarade, a kako je prihod od poreza na zarade najznačajniji deo prihoda od poreza na dohodak i dobit, to će se pozitivmo odraziti i na odlično punjenje budžeta. Planirani period otplate kredita je godinu dana. Broj nezaposlenih zaključno sa 31.12 2022. godine je pao na 3660 u Valjevu, što je najniži broj nezaposlenih poslednjih godina. Podsećanja radi, početkom 2000-tih broj nezaposlenih se kretao preko 10.000. Valjevo je godinama čekalo na otvaranje novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta, gasifikaciju i izgradnju kapitalne infrastrukture. Pošto Grad nije kreditno zadužen, imajući u vidu da smo u 2022. godini imali odličnu realizaciju prihoda od 98,5%, da je gradonačelnik sa svojim saradnicima napravio novu projekciju prihoda do kraja 2023, pozivam sve odbornike da izglasaju ovu odluku. Zajednički interes svih nas je bolji život naših građana, a politika predsednika države Aleksandra Vučića vodi nas sigurnim koracima u tom pravcu“, rekla je dr Snežana Rakić.

Po rečima gradonačelnika Lazara Gojkovića, država i Grad su mnogo uložili u Industrijsku zonu, koju je Vlada Srbije označila kao investiciju od značaja za Republiku Srbiju.

„Realno gledano, u Valjevu je sve prioritet, gde god se okrenemo neophodno je nešto uraditi, popraviti, modernizovati. Svesni smo svih potreba građana i baš zbog toga moramo da radimo po redu i po prioritetu. Završetak i infrastrukturnom opremanje Privredne zone je trenutno prvi prioritet. To su dve investicije koje je Vlada proglasila od značaja za Republiku Srbiju. Mi smo se obavezali da ćemo uraditi deo nedostajuće infrastrukture. Ovo je samo prva faza, Industrijska zona će se još širiti. U planu je izgradnja južna obilaznica, znate li koliko će to značiti za grad Valjevo i za sve naše investitore koji posluju i u Industrijskoj zoni „Stefil“. Nema nedelje da ne dođe investitor da se interesuje za Valjevo.

Sva ulaganja u Industrijsku zonu koja nisu mala i zbog kojih neke druge investicije moramo malo odložiti, brzo će nam se vratiti i biće pokretač razvoja Valjeva. Ova ulaganja su ulaganja u budućnost, zato smo kupili zemlju, zato ulažemo, ali ne u neku daleku, već u blisku budućnost. Kada 2.300 naših sugrađana bude dobilo dobar, stabilan, plaćen posao to će se gradu višestruko vratiti – kroz poreze, doprinose, takse i naknade, to puni budžet.

To je šansa da naš budžet bude kao budžet bilo kog grada koji nije čekao više od 20 godina na nove investicije. Tri nove fabrike se otvaraju jednoj godini! Nama svi gradovi u Srbiji zavide u ovom trenutku! Već sada cela jedna generacija Valjevaca će imati stalan, dobar posao i svoje prvo zaposlenje imaće kod ozbiljnih poslodavaca i radiće u zdravom poslovnom okruženju .

Želim da poručim da smo sve svoje snage usmerili da u Valjevu konačno počnu da rade fabrike na koje Valjevo jako dugo čeka. Završetak brze saobraćajnice, dolazak gasovoda o čemu se priča kad sam ja bio mali, to se sad završava. Gasifikacija je bila misaona imenica, a sada smo na pragu da se to reši. To je sve preduslov za razvoj Valjeva, a onda ćemo brzo rešavati sve što je decenijama bilo zapušteno i neurađeno.

Zapamtite, mi nismo ovde da širimo demagogiju, pričamo prazne priče i tražimo izgovore za sve što nije urađeno. Mi radimo dva vrtića i vrlo brzo počinje dogradnja trećeg vrtića. Stvorićemo preduslove prvi put da svako dete može da se upiše u vrtić, da nemamo listu čekanja. A posle toga da vrtić bude besplatan za svu decu, ka tome idemo! Ne možemos ada stvoriti da vrtić bude besplatan, kada 600 dece ne može da se upiše. Kad je budžet puniji, onda možemo sredstva da usmerimo na druge stvari. Rekonstrukcija pijace je trenutno odložena, kao i ulaganja u sve ostalo.

Taj trenutak je sve bliži i zato građanima Valjeva i vama odbornicima zahvaljujem na dosadašnjoj podršci i tražim podršku i u ovoj finalnoj fazi preporoda Valjeva! Bez obzira da li ste u poziciji ili opoziciji, znajte da ste bili u ovom skupštinskom sazivu kada je krenuo i kada se desio preporod Valjeva“, zaključio je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković svoje obraćanje odbornicima.

Takođe, kao druga tačka dnevnog reda, usvojena je odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – prvi rebalans.

Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za finansije je obrazložio prvi rebalans i naglasio da je jedan od glavnih razloga za donošenje prvog rebalansa obezbeđivanje nedostajućih sredstava iz kreditnog zaduženja za infrastrukturno opremanje u Privrednoj zoni.

„Preostali deo sredstava u iznosu od 125 miliona je obezbeđeno iz sredstava budžeta. Takođe, kod programa 6 – Zaštita životne sredine, obezbeđena su sredstva iz budžeta u iznosu od 70 miliona za cevovod u Privrednoj zoni. S obzirom na to da smo imali izuzetnu realizaciju u 2022. godini budžeta, izršili smo novu projekciju prihoda u 2023. godini, naravno poštujući uputsva Ministarstva finansija. Tako da smo povećali prihode u samoj strukturi prihodne strane budžeta, gde smo planirali iznos od 4, 2 milijarde i najveći deo u samoj strukturi prihodne strane budžeta zahvataju tekući prihodi. U predlogu za prvi rebalans ukupno smo planirali sredstva u iznosu od 4, 8 milijardi ili 171 milion više u odnosu na osnovnu odluku. U strukturi prihodne strane budžeta, preneta neutrošena sredstva smo planirali u iznosu od 278, 5 miliona.

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, planirano je 133 miliona više u odnosu na osnovnu odluku. Imamo 17 programa, izvršene su određene korekcije, tako da je kod programa 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, tu smo planirali sredstva u iznosu od 13, 7 miliona, kod programa 2 – Komunalna delatnost, umanjili smo sredstva za 81 milion , program 3 – Lokalni i ekomomski razvoj , sredstva smo povećali za 201 milion, program 4 – Razvoj turizma, tu smo sredstva umanjili za 1, 5 miliona, program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, ostala su nepromenjena sredstva u iznosu od 122, 3 miliona, program 6 – Zaštita životne sredine, sredstva su planirana i iznosu od 239, 5 miliona, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, tu smo sredstva smanjili za oko 19 miliona. Kod predškolskog obrazovanja i vaspitanja, sredstva su povećana za oko 12 miliona, osnovno obrazovanje za 750 hiljada, kod srednjeg obrazovanja za 7,8 miliona, kod programa 11 – Socijalna i i dečija zaštita sredstva su planirana u iznosu od 269, 7 miliona, Razvoj kulture i infrormisanja, sredstva su povećana za 5,4 miliona, Razvoj sporta i omladine, sredstva su umanjena za 29 miliona, program 15 – Program opšte usluge i lokalne samouprave su smanjena za 14 miliona, kod programa 16 – Politički sistem lokalne samouprave, s obzirom da smo imali odličnu realizaciju prihoda, tu je došlo do povećanja iznosa kao dotacije političkim strankama za 170 hiljada dinara. Kod programa 17 – Energetska efikasnost i onovljivi izvori energije, sredstva su povećana za 17 miliona i ona su planirana u iznosu od 75,9 miliona dinara“, zaključio je Tabašević.

Pored usvajanja odluke o javnom zaduživanju i prvog rebalansa budžeta za 2023. godinu, odbornici Skupštine grada Valjeva su na današnjoj 30. sednici usvojili Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Ovom odlukom reguliše se angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije finansijskih izveštaja, koji čine sadržaj završnog računa budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Eksternu reviziju obaviće lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Usvojena je prva izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture prvom izmenom Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu opredeljena su ukupna sredstva od 1.409.113.660 dinara, što je uvećano za 202.313.660 dinara u odnosu na prvobitni budžet.

„Najveća uvećanja su za završetak ulica u Privrednoj zoni, potisnog cevovoda i crpnih stanica. Ostale obaveze su prenete obaveze iz prethodne godine. Slušajući kritike u kojima se iznose sumnje na javne nabavke, nemoguće je u ovom vremenu namestiti javnu nabavku od kada postoji mogućnost udruživanja. Ako jedan ponuđač ne ispunjava uslove, dve, tri firme mogu da se udruže i da ispune uslove koji su potrebni za tu javnu nabavku. Dakle, ne postoji mogućnost nameštanja javne nabavke. Građani Valjeva znaju da radimo odgovorno svoj posao, pošteno, naša dela govore umesto nas! Mi smo u prošloj godini u Odeljenju za infrastrukturu asfaltirali 22 makadamske ulice u gradu, 8 km smo uradili gradskih ulica, dečjih vrtića, rekonstruisali ulica, pored redovnih održavanja“, rekao je Branko Vuković, rukovodilac Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu.

Data je saglasnost na izmenu i dopunu programa poslovanja i programa korišćenja subvencija JKP „Toplana-Valjevo“, „Vidrak“, „Polet“. Data je saglasnost na poveravanju poslova, kao i na cene radova za izgradnju, pdržavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda i kanalizacije JKP „Vodovod-Valjevo“.

Usvojen je program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2023. godinu.

Usvojen je Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2023. godini.

Pokrenuta je inicijativa za proširenje područja slobodne zone „Šabac“ na područje grada Valjeva. Proširenje slobodne zone „Šabac“ na područje grada Valjeva ima za cilj ekonomski razvoj grada Valjeva, kroz povećanje konkurentnosti grada, unapređenje poslovnog ambijenta stvaranjem dodatnih uslova za jačanje postojećih i privlačenje novih investicija, povećanja obima proizvodnje roba i pružanja usluga, zapošljavanja, transfera savremenih tehnologija i sve drugo što vodi daljem napretku grada. S tim u vezi, odobrava se pokretanje ove inicijative, a na osnovu dostavljenog pisma o namerama privrednog društva „Hansgrohe“, u kome je iskazano interesovanje da posluje u režimu slobodne zone.

Data je saglasnost na Statut Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“.

U sklopu kadrovskih pitanja, najvažnija rešenja su razrešenje dosadašnjeg direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Agrorazvoj-valjevske doline“ Dragutina Kuzmanovića i imenovanje Gorana Marjanovića, inženjera poljoprivrede za stočarstvo, dugogodišnjeg radnika ovog preduzeća. Pored ovog preduzeća, izmenjeni su članovi upravnog odbora „Arhiva“, kao i članova školskih odbora, nadzornih odbora ustanova i javnih preduzeća.

Današnja sednica Skupštine grada Valjeva je održana po novom poslovniku, kojim je uveden elektronski sistem prijave i dojave odbornika, kao i elektronsko glasanje.