24/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Mladi istraživači Srbije – Poziv “Zajedno za zaštićena područja”
FOTO-IZVOR-Mladi-istrazivaci-Srbije-poziv-Zajedno-za-zasticena-podrucja-05-04-2024

Mladi istraživači Srbije – Poziv “Zajedno za zaštićena područja”

Autor 05/04/2024

Program “Zajedno za zaštićena područja” ima za cilj da unapredi učešće javnosti u upravljanju zaštićenim područjima kroz bolju razmenu informacija, jačanje saradnje i zajedničkog delovanja na zaštiti prirode.

Na program mogu da se prijave Upravljači iz 37 zaštićenih područja Srbije (lista odabranih područja se nalazi u Pozivu na sajtu Mladih istraživača Srbije).

Nakon odabira, biće podržana realizacija dva projekta, za koja su obezbeđena finansijska sredstva u iznosu od 5000 američkih dolara po projektu.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 19. aprila 2024. godine.

Detaljne informacije o konkursu, uputstva za zainteresovane Upravljače zaštićenih područja, kao i informacije o tipu podrške i procesu prijavljivanja, mogu se pronaći na našem sajtu: https://mis.org.rs/poziv-upravljacima-zasticenih-podrucja/