17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • Novi studijski programi na Akademiji strukovnih studija odsek Valjevo  u školskoj 2024/25. godini
Ivana-M-Biljana-Rabasovic-dr-Mladjen-Vicentic-rukovodilac-valjevskog-odseka-Akademije-Zapadna-Srbija-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Novi studijski programi na Akademiji strukovnih studija odsek Valjevo  u školskoj 2024/25. godini

Autor 19/03/2024

Profesor dr Mlađen Vićentić, rukovodilac valjevskog odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, na prezentaciji je najavio upis studenata na nove akreditovane studijske programe osnovnih i master studija, u predstojećoj nastavnoj 2024/25. godini.

Studijski programi osnovnih strukovnih studija (OSS) su: Informacioni sistemi i računarska grafika; Marketing i menadžment sa dva modula: “Marketing i digitalni mediji”, kao i “Menadžment i biznis”; zatim na studijski program Finansije, računovodstvo i javna uprava sa tri modula: “Finansije, bankarstvo i osiguranje”, “Računovodstvo, revizija i porezi” i “Javna uprava”. Osnovne studije na ovim programima traju tri godine, odnosno šest semestara, po ostvarenju 180 ESPB bodova  studenti stiču diplomu  strukovnog inženjera informacionih tehnologija i sistema, odnosno strukovnog ekonomiste.

Studijski program master strukovnih studija je Primenjena ekonomija sa dva modula “Finansije, računovodstvo i javna uprava” i “Marketing i menadžment”. Master strukovne studije (MSS) traju četiri semestra, odnosno dve godine, tokom koji treba ostvariti 120 ESPB bodova, radi sticanja diplome strukovnog master ekonomiste.

U 45. godini od osnivanja i uspešnog rada škole uvode i potpuno nove studijske programe. Profesor dr  Mlađen Vićentić, rukovodilac Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – odsek Valjevo je najavio da će u školskoj 2024/25. godini upisivati studente na nove akreditovane studijske programe osnovnih i master studija.

“Od Nacionalnog akreditacionog tela dobili smo rešenja o akreditaciji. Što se tiče novih programa, prvo smo analizirali potrebe privrede i javnog sektora imajući u vidu, pre svega velike promene u oblasti tehnike i tehnologije. Analizirali smo slične institucije i akreditovali smo šest skoro potpuno novih, nekih izmenjenih, usmerenja na osnovnim studijama i jedan studijski program na masteru sa dva modula, odnosno dva usmerenja.

Mi smo, do sada, sve programe imali akreditovane u društveno – humanističkom polju. Pokušavali smo i 2017. da akreditujemo studijski program u tehničko – tehnološkom (TT) polju. Ti standardi su veoma rigorozni u smislu kadrova, tako da smo proteklih sedam godina radili na tome.

Ove godine uspeli smo da akreditujemo jedan studijski program u tehničko-tehnološkom polju, pod nazivom Informacioni sistemi i računarska grafika. Imajući u vidu kako se na tržištu informacionih tehnologija sve dešava, ovde nam je ideja, i ubeđeni smo, da će ovakav program osposobiti studente za sve poslovne izazove što se tiče rada u oblasti informacionih tehnologija. Ali, mi smo posebno akcentovali računarsku grafiku i dizajn. Smatramo da takvo podusmerenje u okviru ovog programa jer, pre svega imamo izuzetne kadrove, i stručne i sposobne koji mogu da prenesu ta znanja, i da će to omogućiti našim studentima kada završe, ili da rade privatno ili u štamparijama koje imamo u Valjevu. Smatramo da nakon studija mogu brzo pronaći posao”, naglašava prof. dr Mlađen Vićentić .  

Ranije su školovali studente u domenima marketinga, turizma, trgovine i menadžmenta, ali sada je kreiran potpuno novi studijski program Marketing i menadžment sa dva usmerenja Marketing i digitalni mediji i Menadžment i biznis, ističe prof. dr Vićentić.

“Što se tiče usmerenja na Marketing i digitalne medije upravo zbog velikih promena u tehnologijama, a posebno u oblasti prakse marketinga, studenti će dobiti fundamentalna znanja iz marketinga. Ali, ovde akcentujemo znanja i veštine u oblasti direktnog marketinga, digitalnog marketinga. Takođe, ovde nam trebaju znanja iz oblasti grafičkog dizajna, tako da je dobro kada imamo studijski program u TT polju, i naravno, oglašavanje u digitalnim medijima.

Menadžment i biznis, mi smo taj program kao Menadžment preduzeća imali 2007. ili 2008. godine, ali je došlo do zasićenja. U razgovoru sa poslodavcima, posebno iz našeg okruženja, dobili smo sugestiju da je potreban menadžment, ne Top, već srednjeg nivoa. Imajući u vidu upis na nekim sličnim institucijama, kreirali smo i dobili smo akreditaciju ovog usmerenja. Akcenat je da kroz interdisciplinarni pristup i da kroz praktična znanja i veštine, studenti budu osposobljeni da budu lideri, da budu menadžeri, od planiranja do implementacije i kontrole.

Treći studijski program na osnovnim studijama je Finansije, računovodstvo i javna uprava. U okviru toga imamo tri usmerenja: Finansije, bankarstvo i osiguranje” i “Računovodstvo, revizija i porezi” su programi koji su i do sada bili u školi, ali su sada u velikoj meri inovirani, a potpuno novo usmerenje je  “Javna uprava”.

Akcenat kod Javne uprave je upoznavanje, odnosno da studente upoznamo kako funkcioniše javna i lokalna uprava, proces javne nabavke. Sada je veoma važno i aktuelno – finansijsko upravljanje i kontrola. I u okviru ovog programa cilj nam je da koristimo znanja iz TT polja, a to je upotreba određenih elektronskih servisa u okviru ovakvog obrazovanja. Ubeđeni smo da će ovakvo ussmerenje naići na odaziv i da će moći da se nađe odgovarajuće zaposlenje”, rekao je rukovodilac valjevskog odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija gde, od naredne školske godine, pokreći još jedan novi studijski program master strukovnih studija je Primenjena ekonomija sa dva modula “Finansije, računovodstvo i javna uprava” i “Marketing i menadžment”.

“Na ovom programu nam je cilj nastavak obrazovanja sa osnovnih studija. Pre svega kroz neke predmete, želja nam je da u uslovima velikih društvenih i tehnoloških promena, i digitalizacije poslovanja, da ih osposobimo da se brzo prilagode tim promenama i da kroz znanja i veštine koje imaju, da znaju da se snađu u takvom okruženju.

Jedan od predmeta je Kripto imovinsko poslovanje. Dosta predmeta će obuhvatiti načine kako koristiti odgovarajuće softverske alate u konkretnim predmetima iz oblasti ekonomije”, napomenuo je profesor dr Mlađen Vićentić, rukovodilac Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije – odseka Valjevo.

Odsek u Valjevu ima pravo upisa ukupno 150 studenata, od kojih je 70 na budžetu i 25 na master studijama. Prijave za polaganje prijemnog ispita za narednu školsku godinu su u drugoj polovini juna.

Zavisno od izabranog studijskog programa, za polaganje prijemnog ispita budući brucoši biraju dva predmeta. Za upis na “Informacione sisteme i računarsku grafiku” ponuđeni predmeti su: matematika, informatika i test opšte informisanosti. Za “Marketing i menadžment”, kao i za “Finansije, računovodstvo i javna uprava” kandidat bira dva, od četiri, ponuđena predmeta: Poslovna ekonomija, Principi ekonomije, test opšte informisanosti ili Informatika.

Takođe, Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije – odsek Valjevo priređuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita, kao i onlajn testove za samostalnu pripremu za prijemni ispit.