27/02/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

SAMO PET MESECI AEROZAGAĐENJA?!

Autor 03/01/2022

U 2021. godinu ukupno 151 dan sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih čestica prašine, zabeleženo u okviru relizacije akcije “Aero Alarm” koju sprovodi organizacija “Lokalni odgovor” iz Valjeva.

U novogodišnjoj noći vazduh u Valjevu opasan po zdravlje. Cele protekle nedelje vazduh je zagađen.

Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu sedmicu zabeležena je u petak, 31.12.2021. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u vrednosti od 174,69 µg/m3 i PM 2,5 u iznosu od 148,80 µg/m3. Istog dana, u 17 časova, zabeležene su rekordne maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 290,20 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice i maksimalna satna vrednost od 267,84 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Juče, 2. januara 2022. godine, prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 152 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (granica do 50 µg/m3), što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, pored ostalog navedeno je u izveštaju Lokalnog odgovora.
www.lokalniodgovor.rs