30/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • DVE TAČKE NA DNEVNOM REDU SKUPŠTINE
Valjevo 19 sednica Skupštine dve tačke dnevnog reda

DVE TAČKE NA DNEVNOM REDU SKUPŠTINE

Autor 13/12/2021

Danas je održana 19. sednica Skupštine grada Valjeva, na kojoj su usvojene dve tačke dnevnog reda.

Odbornici su usvojili predlog dopune Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu. Imajući u vidu planiranu namenu, kao i činjenicu da bi investicioni projekat predstavljao ulaganje od posebnog značaja kako za Republiku Srbiju, tako i za grad Valjevo, predloženo je donošenje Programa radi sprovođenja postupka otuđenja bez naknade u postupku međusobnog raspolaganja vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Osnovni cilj donošenja Programa je otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta za namenu predviđene urbanističkim planovima, a u obimu koji omogućava postojeća infrastruktura ili infrastruktura čija je gradnja planirana.

Usvojena je Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade. Grad Valjevo, Republika Srbija i Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe group“ d.o.o Beograda, potpisali su Memorandum o razumevanju, a u cilju pokazivanja spremnosti da unaprede odnose i time olakšaju realizaciju investicije za koju je zainteresovano Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe group“ d.o.o Beograda, kao ulagač. Ulagač je zainteresovan za izgradnju i otvaranje novog proizvodnog pogona u Srbiji, gradu Valjevu, u oblasti sanitarija.

U skladu sa dostavljenim Biznis planom za investiciju u Srbiji, Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe group“ , do kraja 2028. godine planira da uloži 85.000.000,00 evra u materijalna i nematerijalna sredstva i zaposli 1000 novih radnika na neodređeno vreme.

Zaključkom Vlade Republike Srbije, utvrđeno je da je Investicioni projekat Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe group“ d.o.o. Beograd, projekat od značaja za Republiku Srbiju.

izvor:leparecva