24/06/2024
Najnovije vesti
Viktor-Micic-kzn-GU-VA-25-08-2022-FotO-biljana-Jakovljevic-Objektiva.rs-Valjevo

JAVNI POZIV ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKU SANACIJU

Autor 29/08/2022

Predsednik Komisije za sprovođenje mera enegretske efikasnosti, Viktor Mićić, na konferenciji za novinare saopštio je detalje javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za domaćinstva i stambene zajednice u okviru projekta za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji je raspisao Grad Valjevo, u saradnji sa Ministarstvom za energetiku; a model finansiranja je razvijen u okviru druge faze projekta RELOF 2 koji podržava vlada Švajcarske.

Gradsko veće formiralo je navedenu Komisiju 27. maja radi preprema konkursne dokumentacije ovog projekta koji je upućen domaćinstvima i stambenim zajednicama, rekao je Mićić:

“Gradsko veće je formiralo Komisiju za realizaciju mera energetske sanacije 27. maja 2022. godine sa zadatkom da pripremi konkursnu dokumentaciju za privredne subjekte i domaćinstava, odnosno stambene zajednice, što podrazumeva javne pozive, obrasce za prijavu i slično. Zadaci su da se javni pozivi oglase i da se donese prateća dokumentacija, naravno, sve mora biti javno i transparentno, odnosno mora biti oglašeno na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici grada Valjeva.

Lokalna samouprava je ove godine aplicirala kod Ministarstva rudarstva i energetike za sredstva energetske sanacije, a lokalna samouprava je budžetom za 2022. godinu predvidela 30 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti, kroz Program 17 – Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. Preko Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dobila je takođe 30 miliona dinara. Dakle, ukupna sredstva za realizaciju programa iznose 60 miliona dinara“, naglasio je Viktor Mićić.

U toku je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova za osam raspisanih mera i za te mere je opredeljeno 40 miliona dinara.

Predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije Viktor Mićić je podsetio da sufinansiranje iznosi 50% od predračunske vrednosti, odnosno 50% plaća građanin, a 50% se sufinansira od sredstava lokalne samouprave i Ministarstva za rudarstvo i energetiku.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva, građani mogu pozvati na broj telefona 014/294 – 790 ili se obratiti putem mejl adrese: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .

Prema rečima Viktora Mićića, Grad će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima. Komisija je u prethodnom periodu u više navrata zasedala i radila na donošenju konačne liste privrednih subjekata koji će vršiti i učestvovati u ovim merama.

Takođe, predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije obavestio je da je u toku i Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere zamene postojećeg energenta u individulanim ložištima i pralazak na biomasu, u cilju smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini.

Ukupna sredstva podsticaja za realizaciju Programa iznose 36.000.000 dinara, od kojih Ministarstvo zaštite životne sredine obezbeđuje 28 miliona dinara, a Grad Valjevo 7,5 miliona dinara. Učešće u sufinansiranjeu od strane lokalne samouprave je 70%, a od strane građana 30%“, rekao je Mićić.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi ovog Javnog poziva, građani mogu pozvati na isti broj telefona: 014/294 – 790 ili se obratiti putem mejl adrese: individualna.lozista@valjevo.org.rs .

Konkursna dokumentacija za javne pozive može se preuzeti na internet stranici grada Valjeva: www.valjevo.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave Valjeva, u prizemlju na pultu za informacije i šalterima 11 i 12. Prema Mićićevim rečima, službenici na navedenim šalterima su i članovi komisije, tako da građane mogu detaljno informisati.

Rok za podnošenje prijava je 21 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 15. septembrom 2022. godine.