28/05/2024
Najnovije vesti
Gradska uprava Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Udruženju Naši snovi odobren projekat Rana intervencija za decu sa teškoćama u razvoju

Autor 14/07/2023

Projekat Servis rane intervencije za decu sa teškoćama u razvoju za 25 korisnika odobren je od strane grada Valjeva na konkursu za unapređenje osoba sa invaliditetom.

Udruženje Naši snovi od 2017. godine razvija ovaj servis podrške za decu, uzrasta do 12 godina, sa teškoćama i kašnjenjem u razvoju, kao i deci sa pervarzivnim poremećajem i invaliditetom.

“Polazeći od toga da se skoro 60.000 male dece u Srbiji suočava sa razvojnim rizicima i poteškoćama, da im je potrebna i dodatna podrška kroz usluge rane intervencije, pokrenuli smo razvoj ovog servisa kroz projekat koji se pokazao vema važnim i višestruko korisnim.

Činjenica je da ogromna većina ove dece zaostaje u razvoju ili ima kašnjenja koja se prepoznaju kasno, roditeljima je prepušteno da sami pronalaze put kroz lavirint u kome su usluge fragmentirane,  nedostupne ili preskupe. Deca sa invaliditetom su među najisključenijim grupama dece, vrlo često imaju lošu zdravstvenu zaštitu, lošu ishranu, nedostatak osnovnih higijenskih uslova, a roditelji su opterećeni životnim teškoćama, ne odgovaraju i ne uspostavljaju pozitivne i sigurne odnose sa decom.

Srbija svake godine nepovratno gubi ogroman ljudski potencijal neulaganjem u negovanje potencijala ovih mladih života. Rešenje ovog problema nije nemoguće, a naš cilj je da kroz realizaciju projekta Servis rane intervencije prevaziđemo izostanak ovih važnih intervencija.

Dokazano je da dete najlakše i najbolje uči u okruženju u kome dobija podršku i u kome se oseća sigurno i kada uči sa onima kojima najviše veruje. Otuda je važno što ranije prepoznati potrebu za podrškom i pružiti je u najprirodnijem okruženju za dete – u porodici i u vršnjačkoj zajednici.

Očekuje se da roditelji i stručnjaci zajedno, kao partneri, tragaju za najboljim oblicima podrške kojima će negovati i podsticati dečji razvoj, ali i ukupan kvalitet života, povezanost i uključenost porodice u zajednicu.

Kada razvoj deteta ne ide uobičajenim tokom, roditelji mogu da zatraže pomoć u razvojnom savetovalištu Doma zdravlja, bez uputa. U savetovalište ga može uputiti pedijatar, kao i vaspitačice i zaposleni u predškolskoj ustanovi. Osim njih, stručnjaci Centra za socijalni rad mogu usmeriti porodicu na razvojno savetovalište. Specijalistički pregledi su većinom u Beogradu, dok je za većinu ostalih intervencija neophodno posedovati jake roditeljske kapacitete.

Servis rane intervencije se realizuje upravo iz razloga dostupnosti usluge porodicama iz Valjeva.

Projekat obuhvata do 25 korisnika, sprovodi se kroz individualne tretmane defektologa, fizioterapeuta I stručnog saradnika.Rad sa decom se detaljno planiran, uvažavajući procenjene potrebe, mogućnosti i kapacitete porodice. Realizacija se odvija u prostorijama Dnevnog boravka od juna do decembra 2023. godine”, rekla je Suzana Momčilović iz Udruženja Naši snovi.