17/04/2024
Najnovije vesti
nvo-salvos-u-Poljoprivredna-skola-tribina-FOTO-Dragan-Krunic-za-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Radionice “Nasilje NE – Život DA”

Autor 16/11/2023

U okviru projekta “Nasilje NE – Život DA” nevladine organizacije Salvos već je priredila niz radionica i tribina u osnovnim i srednjim školama u Valjevu u cilju preventive vršnjačkog, porodičnog i nasilja usmerenog prema deci.

Nizom interaktivnih tribina i radionica ukazano je na obimne posledice koje nasilje ostavlja na pojedinca, bez obzira da li je reč o porodičnom, ili vršnjačkom nasilju. Takođe, ukazano je i na prava žrtava, pored ostalog, ukratko su sumirali članovi NVO Salvos.

“Pitanje nasilja među decom i mladima je izuzetno složeno. Žrtve ovog nasilja često nemaju hrabrosti da prijave ovaj zločin i da priznaju da su žrtve. Zato smatramo da je edukacija svih aktera i njihova puna uključenost u ovu temu od velike pomoći, prenstveno žrtvama nasilja. Veoma je važno da shvate da nisu sami i da sa takvim problemima ne moraju sami da se suočavaju, već da postoji armija ljudi voljnih da im pruže pomoć i, kada je to potrebno, zaštitu.

Prema podacima, u poslednje dve godine došlo je do porasta broja žrtava nasilja, ali i počinioca nasilja među mladima. Ovo nas navodi na zaključak o neophodnosti, i još važnije – hitnosti, svih aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje nasilja.”

Edukatori na radionicama su doktor pravnih nauka, Dragan Obradović i dr Jasmina Pašić, neuropsihijatar, kao i aktivisti nevladine organizacije Salvos i i stručni saradnici za domen humanih društvenih nauka.

Tribina o prevenciji porodičnog nasilja – Bolje je sprečiti – možete pročitati OVDE

Projekat “Nasilje NE – Život DA” nevladine organizacije Salvos finansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.