13/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PRVO I DRUGO OBRETENJE GLAVE SVETOG JOVANA KRSTITELJA
Drugo-obretenje-glave-Svetog-Jovana-Krstitelja prenosi Objektiva.rs iz Valjeva

PRVO I DRUGO OBRETENJE GLAVE SVETOG JOVANA KRSTITELJA

Autor 09/03/2023

SPC i vernici danas, 9. marta, obeležavaju prvo i drugo obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Obretenje znači pronalazak.

Kada Irod poseče Svetog Jovana Krstitelja, neprijatelji Pretečini se uplašiše da će prorok vaskrsnuti i ne dozvoliše da mu se glava sahrani sa telom. Irodijada naredi da se glava baci na gomilu izmeta.

Prvo-obretenje-glave-Svetog-Jovana-Krstitelja prenosi objektiva.rs iz Valjeva

Znajući gde su bacili Pretečinu glavu, Sv. Jovana Mironosica je pronađe tamo potajno sahrani na Jeleonskoj gori. Tamo je glava ostala zakopana sve do IV veka.

Prvo obretenje desilo se kada je podvižnik Inokentije kupio zemlju gde je glava počivala, naumivši da na tom mestu podigne crkvu i monašku keliju. Kada je počeo da kopa temelje, naiđe na glavu u glinenom sudu i prepozna čija je. Uplašivši se da ne padne u ruke bezbožnika, ponovo je zakopa na istom mestu. Po njegovom predstavljenju, crkva koju je on sagradio bila je napuštena i postala je ruševina.

Drugo-obretenje-glave-Svetog-Jovana-Krstitelja prenosi Objektiva.rs iz Valjeva

Drugo obretenje desilo se 452. godine. U vreme cara Konstantina Velikog (306-337), dvojici monaha na poklonjenju jerusalimskim svetinjama, javi se u snu Sveti Jovan, i otkri gde se nalazi njegova glava. Monasi je otkopaše, ali se ubrzo pokaza da je nisu dostojni. Lenji da nose Pretečinu glavu, dadoše je nekom grnčaru iz Emesa da je on nosi, ne rekavši mu šta je u vreći.

Preteča se javi tom grnčaru i reče mu da pobegne od tih nemarnih monaha. On tako i uradi, i glava je bila kod njega. Pred svoju smrt, grnčar je predao svojoj sestri, a posle je išla iz ruke u ruku, dok nije dospela kod monaha Evstratija, koji je sakri u pećinu. Ubrzo se pokraj pećine podiže manastir. Igumanu tog manastira, Markelu, javi se u snu Preteča i okri mu tajnu mesta njegove glave. Tako je 452. godine, drugi put pronađena Pretečina glava i tada je prenešena iz Emesa u Halkidon, a odatle u Carigrad.

Treće obretenje Treće obretenje, 25. maj po starom, 7. juna prema novom kalendaru. Treće obretenje desilo se u vreme upada muhamedanaca u Vizantiju i ikonoboračke jeresi. Nakon krstaških ratova, glava je prenešena na zapad, gde se i danas nalazi. Deo glave (lice) je u Francuskoj, a drugi deo je u Rimu.